Brukervalg og valgfrihet

Valgfrihet - på borgernes premisser

Valgfrihet - på borgernes premisserJeg holdt i dag et foredrag for Arbeiderpartiet i Bergen under overskriften: "Valgfrihet - på borgernes premisser". Og et av hovedbudskapene var: Valgfrihet er bra på det som betyr noe for borgeren:

Velge mellom a) å bo i eget hjem, b) omsorgsbolig med tilstrekkelig hjelp eller c) sykehjem/institusjon. En forutsetning for å oppfylle førstevalget er tilstrekkelig hjelp fra hjemmetjenestene.

Les PowerPoint-plansjene (hvis problem; last ned på egen maskin og åpne det derfra)

Legg til kommentar