Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg og sosial dumping

Brukervalg og sosial dumping10. februar i år kunngjorde Oslo kommune anbud på "Levering av hjemmesykepleietjenester etter fast pris på rammeavtale med Oslo kommune basert på brukervalg. Brukervalg medfører at brukerne selv kan velge mellom ulike leverandører av kommunalt tildelte tjenester" i bydel Vestre Aker. Anbudsfristen er gått ut og bystyrets finanskomite er orientert om status.

Trond Jensrud og meg selv sendte derfor i går følgende brev til Byrådet: "SV og AP viser til dagens orientering i AU i finanskomiteen (30.3.2009). Vi er uenig i forslag til fremgangsmåte i sak om anbudsrunde i bydel Vestre Aker. Istedenfor at man skal avgjøre anbudsrunden nå, bes det om at avgjørelse utsettes til granskningsrapporten foreligger."

Vi mener at kommunen først skal avvente resultatet av denne granskningen, og en undersøkelse Kommunerevisjonen gjør på samme saksområde.

Legg til kommentar