Brukervalg og valgfrihet

En kamp for å få hjelp

En kamp for å få hjelpTeorien som Fr.P - de politiske ansvarlige for Oslos eldreomsorg - snakker om: Valgfrihet. Du skal selv kunne velge hvor du vil ha sykehjemsplass.

Virkeligheten: Synnøve Mathisen (63) har måttet se at hennes alzheimerrammede mann har blitt flyttet fra institusjon til institusjon gjennom flere år. Ryenhjemmet er Kåre Mathisens (65) femte oppholdssted siden han fikk diagnosen i 2001.

Det illustrerer det jeg har stresset særs mange ganger i den politiske debatten: Byrådet har feil fokus. Det er stabilitet og forutsigbarhet som er det aller viktigste for hjelpetrengende.

Les historien i Aftenposten

Legg til kommentar