Brukervalg og valgfrihet

Høyres valgfrihet gir ikke verdighet

Høyres valgfrihet gir ikke verdighetDet høres så vakkert ut når Høyres Ine Eriksen Søreide (H) snakker om at Høyre vil la folk bestemme selv. Det er teorien. Virkeligheten er en annen. I Oslo er Høyre/Fr.P-byrådets anbudspraksis til hinder for at vi kan ”la folk bestemme selv”, skriver jeg bl.a. i en artikkel i dagens VG.


Høyres valgfrihet gir ikke verdighet 

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV) 

Det høres så vakkert ut når Høyres Ine Eriksen Søreide (H) snakker om at Høyre vil la folk bestemme selv. Det er teorien. Virkeligheten er en annen. I Oslo er Høyre/Fr.P-byrådets anbudspraksis til hinder for at vi kan ”la folk bestemme selv”.

Jeg har i bystyret foreslått at

”Innen for rammen av de nasjonale lover og forskrifter skal kommunen ved anbud- og konkurranseutsetting legge til grunn at:

1. Den som er inne i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg skal ikke som en konsekvens av anbud måtte flytte, avbryte eller endre et pågående opplegg mot sin vilje.

2. Hjelpetrengende har samme rett som andre innbyggere til å etablere et langsiktig/varig privat hjem, og ingen skal som en konsekvens av anbud tvangsflyttes til annen bolig.

3. Ved anbud av pleie- og omsorgstjenester skal de som berøres, både beboere og pårørende, ha innflytelse på valg av leverandør og hvilken anbyder som kan levere den beste kvalitet.”

Byråd Sylvi Listhaug sier et bastant nei til forslaget, og mener at de nasjonale anbudsregler hindrer dette. Men intet i anbudsregelverket pålegger kommunen ikke å tenke på hva som tjener den hjelpetrengende:

Det er f.eks. fullt mulig (pkt. 1) å si at anbudsvinneren tar i mot nye pasienter/brukere, mens de som er inne i et pågående behandlingsopplegg får fullføre behandlingen der de er.

Og det er mulig (pkt. 2) i ved anbud å skille mellom bolig og tjenestetilbudet som gis i boligen. At boligen har kommunen en langsiktig leieavtale på, f.eks. 30 år, mens tjenestetilbudet er på anbud. Kontinuitet er helt sentralt for alle, og særlig for sårbare hjelpetrengende og syke personer. Men Høyre setter av ideologiske grunner anbud og kremmerholdningen foran den kvalitet som det er å ”la folk bestemme selv”.

Kommentarer   

0 #41 Ståle Hagen 08-10-2010 18:16
Du svarte ikke på spørsmålet om du mener KS sin nestleder har feil, eller hvorfor ikke Kristin Halvorsens mange løfter er innfridd eller hvorfor ikke SVs formuleringer i programmet er gjort noe med: Har SV etter seks år i regjering avskaffe...t monarkiet? Eller meldt Norge ut av NATO, eller trukket norske styrker ut av Afghanistan?
Jeg har som sagt ikke oppdaterte tall på hvor lang tid det tar fra man søker om plass til man får en plass, men alle skal få det de har behov for. Er jeg mer konkret enn det vil vel du bare spørre byrådsavdelinge n som har helt eksakte tall og deretter henge ut meg offentlig på Facebook fordi mitt svar ikke var 100% presist etter din målestokk og mange lokkeforsøk. Jeg har en rekke spørsmål jeg har stilt deg du klokelig ikke svarer på, men jeg kan ikke bruke tid hos administrasjone n i kommunen og bystyret for å sjekke det du sier, slik du gjør.
0 #42 Ivar J 08-10-2010 18:16
Ståle: KS sine tillitsvalgte har som hovedoppgave å slåss for best mulige driftsrammer for kommunesektoren . Dette gjelder både nestleder Bjørg Tysdal Moe og meg (som hovedstyremedle m). Jeg ville nok formulert meg annerledes.
0 #43 Ivar J 08-10-2010 18:19
Ståle: Det er en velkjent debatt-teknikk, når det blir ubehagelig, å prøve å dreie debatten over på et annet tema. Du har kastet deg på en debatt om valgfrihet og omsorgssektoren , men ønsker å flytte debatten over på skolemat, monarkiet, NATO og Afghanistan. Beklager, men den er jeg ikke med på.
0 #44 Ivar J 08-10-2010 18:21
Ståle: Men til debatttemaet, hvor jeg utfordret deg for 2 døgn siden, men fortsatt savner respons:

Men for å ta en helt reell sak fra en Oslobydel; hele hjemmet/boligen til en funksjonshemmet blir satt ut på anbud, og den funksjonshemmed e tvinges til å flytte til en nytt sted. Jeg vil selv velge hvor jeg skal bo, og hva som vil væ...re et kvalitativt godt hjem for meg, sier han. Jeg velger sted A. Så svarer bydelen og den kommunale byråkraten: nei, vi mener at sted B er kvalitativt best for deg, og ikke minst: det er billigere.

Du snakker om valgfrihet? For hvem?
0 #45 Berit Berntsen 09-10-2010 06:24
Han mener ikke at at alle skal velge.
Kun de han anser som verdig trengende.
Han forstår ikke spørsmålet ditt fordi han har ikke tenkt på alle de andre, Ivar.
Derfor svarer han ikke.
0 #46 Ståle Hagen 09-10-2010 16:22
Jeg har hatt 12 innlegg i denne runden, men du blir nok aldri fornøyd med meg eller noe annet som gjøres i Oslo kommune. Jeg husker også det året hvor SV dannet flertall for budsjettet sammen med H-byrådet. Selv det året var SVs bydelsrepresent anter misfornøyd med budsjettet. Jeg må igjen beklage at jeg av og til prioriterer at jeg denne uka faktisk er på ferie med mine 3 små barn og ikke til enhver tid svarer umiddelbart. Jeg får si enda en gang at jeg kjenner ikke denne konkrete saken, og skal jeg kommentere enkeltsaker vil jeg gjerne sette meg godt inn i den, ellers vil jo du Ivar bare henge meg ut offentlig i bystyret og på Face fordi du ikke liker svaret mitt eller at det ikke er presist nok.
0 #47 Anne Janzon 09-10-2010 19:10
Det er interessant å se hvordan tema: "hvilke muligheter har en funksjonshemmet mann for å bli boende samme sted, i trygge omgivelser" er blitt omdannet til en diskusjon om tilbud til relativt oppegående eldre som ønsker å velge om den ene eller den andre skal hjelpe med rengjøring og innkjøp, etc.

Hvordan vil hver enkelt av oss som ikke har behov for tett oppfølging på grunn av funksjonsnedset telser enten fysisk, psykisk og/eller mentale årsaker opplevd å bli flyttet rundt på i nye omgivelser og med nye mennesker omtrent hvert år? Man trenger ikke å sette seg dypt inn i den konkrete saken for å skjønne hvilken belastning dette er for den det gjelder, og når vedkommende i tillegg har særskilte behov for forutsigbarhet, stabilitet og ro rundt seg, er det ufattelig at det synes vanskelig å ikke se at dette kan være en uheldig konsekvens av den måten Oslo/ gjeldende bydel tolker konkurranseregl ene for offenlige anskaffelser. Ta en titt på andre utlysninger og lær av hvordan andre løser dette kompliserte regelverk. Bare i dag har jeg sett utlysnigstekst der bruk av opsjoner kan ivaretar en stabilitet på inntil 8 år. Samtidig ser jeg dessverre lite til oppdeling av botilbud og tjenestetilbud til denne gruppen; uansett "briller" - overlapping og overføring av kompetanse og personkjennskap kan overføres, det er verre å etablere seg i nye miljøer stadig vekk. All ære til Ivar J. som fremmer denne saken i VG - for meg dreier dette ikke om partitilhørighe t, men om menneskeverd og menneskerettigh eten for funksjonshemmede.

Det nevnes bruk av brukerundersøke lser - hvem svarer på disse brukerundersøke lsene ? Er det de som mangler talespråk? er det personer med psykisk utviklingshemmi ng med tilleggslidelse r? eller de som har hjerneskader med kognitiv svik? eller... Dessverre er det mange der ute som ikke kan tale for seg selv, og må la andre føre deres stemme, og dersom disse stemmene ikke blir hørt fordi de ikke er direkte berørte - ja da har vi et fattig samfunn, uansett hvor mye penger vi har på bok!

Hilsen mastergradsstud ent i sosialt arbeid og tidligere sentralstyremed lem i Autismeforening en i Norge.

Legg til kommentar