Brukervalg og valgfrihet

Hjemmehjelpstrengende som aktivt velger kommunens tjenester

Hjemmehjelpstrengende som aktivt velger kommunens tjenesterOslo kommune ASA har tildelt 10 firmaer "tjenestekonsesjon for å levere hjemmetjenester i kommunens brukervalgsordning", og i dette konsernet er det som kjent slik at kommunen bestemmer om du skal få hjelp, hvor mye hjelp du skal få og hva du skal få hjelp til.  Og det er ikke åpnet for at du en dag skal kunne si; i dag trenger jeg heller litt hjelp til handling framfor hjelp til gulvvask. Eller be om hjelp på en bestemt tid eller av en fast hjelper. "Brukervalg" er kun avgrenset til et firmavalg. Mao: ikke et valg av det som reelt betyr mest for den hjelpetrengende.

Hjelpetrengende eldre og funksjonshemmede tvinges inn i en kundeposisjon. Og det er grunn til å merke seg Byrådets formulering i et notat til bystyrets helse- og sosialkomite: "Brukere av hjemmetjenester vil i februar motta informasjonsmateriell om den nye brukervalgsordningen, med orientering om hvordan de velger ønsket leverandør. Brukere som ikke velger leverandør vil få tjenesten levert av bydelens hjemmetjeneste."

Her skal "kunden" framstilles som om at dersom du er så dum og ikke velger et privat firma har du ikke foretatt noe valg, og må ta til takke med bydelens hjemmetjeneste. De aller, aller fleste er imidlertid godt fornøyd med kommunens hjemmetjenester. For svært mange er dette et meget bevisst valg av leverandør.

Les byrådets notat

Kommentarer   

0 #1 Kjell Strandbakke 10-01-2011 21:13
Det er fint Ivar å få lese denne sak,jeg er en pensjonist og vil måtte ta et valg om ikke så lenge!Det jeg savner mer er en offentlig diskusjon mellom opposisjon og bystyret.Jeg tror at mange i Oslo ikke aner om hva dette egentlig innebærer og det er jo komunevalg snart.Debatten tror jeg vil gagne alle om hvordan den komunale/privat e hjemmehjelpstje nesten vil fungere.Ivar mitt forslag til denne saken og mange andre saker i komunens regi er at opposisjons partiene må stå frem i offentlige diskusjoner med folket og de styrende makter,for det er jo oss brukerne som kommer til å trenge hjemmehjelp.Lyk ke til fremover mot valget.

Legg til kommentar