Brukervalg og valgfrihet

Kan private gjøre en bedre jobb?

Kan private gjøre en bedre jobb?"1. april innfører Oslo kommune fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Jeg har lest reklamene for de firmaene som er tilgjengelig i min bydel. De er fulle av fagre ord, men gir i svært liten grad svar på spørsmålene mine, og det er ikke mulig å vurdere om de vil gjøre en bedre eller dårligere jobb enn kommunen. Hvis firmaene ikke er forberedte, aner man konturene av en ny TT-skandale med langt mer vidtrekkende konsekvenser enn at arbeidstagere ikke kommer seg på jobb. Jeg har derfor tenkt å la andre være prøvekaniner for politikernes privatiseringseksperiment.

Jeg beholder den hjemmesykepleien jeg har i dag. Kommunens hjemmesykepleie har rom for forbedring, men den har også peiling på hva den driver med," skriver Ingebjørg Midsem Dahl.


Kan private gjøre en bedre jobb?
Ingen garanti for at et privat firma velger bedre rutiner.

Av Ingebjørg Midsem Dahl, Lindern


1. april innfører Oslo kommune fritt brukervalg i hjemmesykepleien. I flere år har man kunnet velge om et privat firma skulle utføre praktisk bistand, blant annet rengjøring og handling, i stedet for kommunens hjemmetjeneste. Nå kan man altså også velge et privat firma hvis man trenger assistanse til personlig stell og medisinering. Et relevant spørsmål i denne forbindelse er om et privat firma kan gjøre en bedre jobb enn kommunens hjemmesykepleie.

Forsinkelser

Jeg har de siste par årene hatt mulighet til å studere hjemmesykepleien innenfra, fordi jeg på grunn av kronisk sykdom trenger assistanse til å få injeksjoner flere ganger i uken. Noe av det jeg har lagt merke til er at forsinkelser ofte skyldes akutte situasjoner tidligere på ruten. Eksempler på slike kriser kan være hasteinnleggelser eller venting på legevaktleger.

Siden det er kommunens brukere som kan velge å bytte over til et privat firma, vil de private firmaene antagelig være like utsatt for forsinkelse på grunn av kriser som kommunen. Med mindre de private legger opp til å ha uvanlig mye slingringsmonn (les: dødtid) på listene. Det har de neppe økonomi til, fordi de private firmaene får samme pengebeløp for de forskjellige vedtakstypene som kommunen gjør.

Profitt

På det økonomiske området ligger faktisk de private firmaene litt dårligere an enn kommunen og ideelle stiftelser, fordi de private driver for profitt. Når profitten er trukket fra, vil de private firmaene netto sitte igjen med litt mindre til drift enn de andre. Ifølge brosjyrene om de private firmaene som kommunen har sendt ut, drives ingen av hjemmesykepleiebyråene i min bydel av veldedige stiftelser.

Noe annet man kan lese ut av brosjyrene er at det er de største hjemmehjelpfirmaene som også tilbyr hjemmesykepleie. Likevel kan hjemmesykepleieavdelingene deres i Oslo neppe være spesielt store, siden ordningen med fritt brukervalg først innføres nå. Små enheter kan være lettere å lede enn store, og kortere kommandoveier kan bety at det blir lettere å unngå de kommunikasjonsproblemene som lett oppstår i store enhet er.

Bedre rutiner

I kommunenes hjemmesykepleie når ikke beskjeder alltid frem dit de skal. Dette problemet kan minskes ved bedre rutiner, men det er dessverre ingen garanti for at et privat firma velger bedre rutiner enn en kommunal enhet.

Små firmaer har forøvrig visse ulemper fremfor store enheter. Med færre ansatte blir firmaene mer sårbare ved sykdom og ferieavvikling. De har virkelig behov for noen vanntette avtaler med vikarbyråer for ikke å havne i krise hver gang noen blir syke. Dette leder oss til et punkt som er et vesentlig problem i kommunenes hjemmesykepleie, nemlig underbemanning. Her tenker jeg ikke i første rekke på manglende stillingshjemler, selv om dette nok er et problem endel steder.

Ubesatte stillinger

I min hjemmesykepleieenhet er det største problemet ubesatte stillinger. De har for tiden lyst ut tre stillinger, men får nesten ingen søkere. Sykepleierne selv lister opp følgende grunner til at ingen vil jobbe hos dem: Hjemmesykepleien jobber en del kveld og helg, og det ønsker ikke sykepleiere med barn. Eldre sykepleiere synes jobben er for fysisk tung, blant bannet fordi de må gå fra bruker til bruker. Unge sykepleiere uten barn synes det er mer spennende å jobbe på sykehus.

Jeg skjønner ikke hvordan et privat firma skal kunne komme utenom disse hindringene. Selv om firmaet tilbyr alle sine ansatte å kjøre bil, kan dette neppe medføre en stor nok statusheving til at veldig mange har lyst til å jobbe der. Som nevnt tidligere har firmaene omtrent de samme økonomiske rammene som kommunen, så det er lite trolig at de vil kunne lokke folk med vesentlig høyere lønn. I begynnelsen, når private hjemmesykepleiebyråer er nye og spennende, vil de muligens kunne tiltrekke seg noen ansatte, men straks de ansatte oppdager at jobben er akkurat den samme som i kommunen, er det ikke sikkert de blir værende.

Fagre ord

Jeg har lest reklamene for de firmaene som er tilgjengelig i min bydel. De er fulle av fagre ord, men gir i svært liten grad svar på spørsmålene i denne artikkelen, og det er ikke mulig å vurdere om de vil gjøre en bedre eller dårligere jobb enn kommunen. Hvis firmaene ikke er forberedte, aner man konturene av en ny TT-skandale med langt mer vidtrekkende konsekvenser enn at arbeidstagere ikke kommer seg på jobb. Jeg har derfor tenkt å la andre være prøvekaniner for politikernes privatiseringseksperiment.

Jeg beholder den hjemmesykepleien jeg har i dag. Kommunens hjemmesykepleie har rom for forbedring, men den har også peiling på hva den driver med.

(Aften 30. mars 2011)