Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Konkurranse på ulike vilkår

Brukervalg: Konkurranse på ulike vilkårDu må ikke tro at Høyre/Fr-.P-byrådet legger opp til anbud- og konkurranse i helse- og omsorgssektoren på like vilkår. Byrådet har inngått avtale med fem private leverandører om levering av hjemmesykepleie i brukevalgsordningen. Men mens den kommunale hjemmesykepleietjenesten er pålagt å ha en døgntjeneste, med en kostbar natt-tjeneste, kan de private skumme fløten og kun levere der det er størst volum og høyest fortjeneste: dag og kveld.

I notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 16. mai opplyser Byrådet: "En av leverandørene har avtalt å levere hjemmesykepleie med aktiv tjeneste dag, kveld og natt, dvs. 24 timer i døgnet, alle ukens syv dager. Leveringsplikten omfatter også hellig - og høytidsdager.

De andre fire leverandørene har avtalt å levere hjemmesykepleie med aktiv tjeneste dag og kveld,dvs, fra kl. 07.30 til kl. 22.30 alle ukens syv dager. Leveringsplikten omfatter også hellig- og høytidsdager."

Byråden bekrefter altså at kun er det omstridte ASOR har døgnleveranse, men unnlater å si at de kun har dette tilbudet i 8 av 15 bydeler. De tyngste og mest ressurskrevende brukerne er gjerne de som også trenger natt-tjeneste, og de må kommunens egen hjemmesykepleie ta seg av.  Bli ikke overrasket om vi snart får Byråds-intierte mediaoppslag om at de private gir den mest effektive hjelpen, og til de laveste kostnader pr. time/pr. bruker. Det skulle bare mangle, når de får skumme fløten.

Kommentarer   

0 #1 Evy Ellingvåg 20-05-2011 09:04
Flott at du tar opp og viser hvordan "tallmagien" virker. Det hadde vært interessant om man brukte tallmaterialet som ligger i databasene, og ba om anbud på tjenester til de brukerne som har fra 30 timer og oppover i uka....det er disse som er ressurskrevende og som kommunen da ville fått "privat avlastning" på. :-)
0 #2 Oddbjørg Kjelsnes 20-05-2011 09:22
Jeg bare minner igjen om at det er valgår! Takk for alltid god info Ivar, ha en goe dag. Klem;-)
0 #3 Haakon 20-05-2011 13:15
Ja, man kan ikke presse noen til å levere noe de ikke kan levere.
Dette blir litt som de politibilene staten nå legger ut anbud på. Kravene er slik at ingen bilprodusent klarer å levere de!
Hva skjer da, Ivar ?
Skal man da sitte å se på at det ikke blir politibiler i dette landet ? Eller skal man tilpasse anbudet slik at i det minste noen klarer å gi et tilbud ?

Det er slik det fungerer, skjønner du.

Når det gjelder konkurranse på ulike vilkår er det forresten et veldig interessant tema.
Se for deg utbytte av selskaper. Det offentlige tar f.eks. store utbytter av energiselskaper og StatKraft og StatNet.
La oss si de tar ut 60% utbytte - det er mye, men Statkraft opplever det, om ikke mer. 76,8% av overskuddet er da det offentlige sitter igjen med pga utbytteskatten.

Om en privat aktør skal sitte igjen med 76,8% (som i privat sektor er unormalt høyt) så må man legge på 28% av det beløpet pga skatt : 98,3.

Altså : Når det offentlige skal ha et beløp må de tappe 76,8% - når det private skal ha det samme beløpet må de tappe ut 98,3%.

Skal vi snakke litt om like konkurransevilk år ?
0 #4 Charlie Hillfield 20-05-2011 19:49
Anbudsgalskapen til Frp,Høyre;Krf og Venstre er et forsøk på å spare penger slik at man kan gi skattemilliarde r til de søkkrike. Byråkratiet og kontrollapparat et, som skal sørge for at alt går riktig for seg og at avtaler holdes er ikke på plass - det blir for dyrt. Derfor må vi med FRP og HØYRE regne med den ene Adecco skandalen etter den andre ettersom galskapen blir avslørt. Få konkurranseutse ttinghsfanatike rne vekk før de får rasert velferdsstaten, som det har tatt tiår på tiår åbygge opp.
0 #5 Syltegeek 08-06-2011 12:50
Godt synliggjort, takk!

Legg til kommentar