Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Konkurranse på ulike vilkår

Brukervalg: Konkurranse på ulike vilkårDu må ikke tro at Høyre/Fr-.P-byrådet legger opp til anbud- og konkurranse i helse- og omsorgssektoren på like vilkår. Byrådet har inngått avtale med fem private leverandører om levering av hjemmesykepleie i brukevalgsordningen. Men mens den kommunale hjemmesykepleietjenesten er pålagt å ha en døgntjeneste, med en kostbar natt-tjeneste, kan de private skumme fløten og kun levere der det er størst volum og høyest fortjeneste: dag og kveld.

I notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 16. mai opplyser Byrådet: "En av leverandørene har avtalt å levere hjemmesykepleie med aktiv tjeneste dag, kveld og natt, dvs. 24 timer i døgnet, alle ukens syv dager. Leveringsplikten omfatter også hellig - og høytidsdager.

De andre fire leverandørene har avtalt å levere hjemmesykepleie med aktiv tjeneste dag og kveld,dvs, fra kl. 07.30 til kl. 22.30 alle ukens syv dager. Leveringsplikten omfatter også hellig- og høytidsdager."

Byråden bekrefter altså at kun er det omstridte ASOR har døgnleveranse, men unnlater å si at de kun har dette tilbudet i 8 av 15 bydeler. De tyngste og mest ressurskrevende brukerne er gjerne de som også trenger natt-tjeneste, og de må kommunens egen hjemmesykepleie ta seg av.  Bli ikke overrasket om vi snart får Byråds-intierte mediaoppslag om at de private gir den mest effektive hjelpen, og til de laveste kostnader pr. time/pr. bruker. Det skulle bare mangle, når de får skumme fløten.