Brukervalg og valgfrihet

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakterUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det er ifølge de ansatte hverdagen hos Citymaid. Advokaten deres mener de behandles ulovlig, og varsler millionkrav.

Ansatte hevder at de ikke får betalt for hele arbeidstiden. - I dag var jeg på jobb fra åtte til halv fire. Likevel får jeg bare betalt for fire timer, sier Karulis Katilius (24) til Dagens Næringsliv, som får påstanden bekreftet av lønnsslipper. De ansatte har heller ikke tillegg i lønnen for overtidsarbeid, og mange har vært ansatt på midlertidige kontrakter i fire-fem år, ifølge advokat Opøien.

Dette er et firma som vant anbud i Oslo kommune, og som leverer hjemmetjenester i bydelene. Oppegård kommune foretok kontrollbesøk hos firmaet for en stund, og det ble avdekket betydelig avvik i forhold til kommunens kontrakt. Avtalen ble avviklet. Oslo kommune, gjennom Helse- og velferdsetaten, gjennomførte et tilsvarende ikke-varslet kontrollbesøk hos Citymaid i januar i år og fant små avvik.

Kan vi være trygg på at Oslo kommune ikke her bruker et firma som driver med sosial dumping? Jeg ber Byrådet avklare dette overfor bystyrets finanskomite.Byrådet  
her
 

Oslo, 12. oktober 2011
 

Leverandører i hjemmetjenestens brukervalgordning 

City Maid er et av de mange firmaer Oslo kommune har avtale med. 

I en større reportasje i dagens utgave av Dagens Næringsliv beskrives særs uryddige arbeidsbetingelser, og som – dersom de er riktige – desidert må beskrives som sosial dumping. 

Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?
 

Med hilsen


Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen


Og her er Byrådets svar


Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #11 Ellen Fjermestad 13-10-2011 08:15
Dette er bare noe av det vi kommenterte da disse renholds firmaene kom og at det er bare mindre lønn de de kan kokurrere med . Skammelig,forbr ytelse også mot de eldre som trenger tjenestene.
0 #12 Haakon 13-10-2011 14:53
På påstander henger Ivar ut private.
Og - hopper over det offentlige der det er dokumentert brudd på loven.
0 #13 Ivar J 13-10-2011 15:18
Haakon: så du mener det er helt uhørt å referere fra et 3 helsides nyhetsoppslag i Dagens Næringsliv i går? blir CityMaids eventuelle lovbrudd noe bedre av at de finnes andre som bryter loven? har du hørt en forsvarsadvokat i en drapssak i Oslo Tingrett si: ja, men Ole Olsen begikk jo et tilsvarende drap i Trondheim i fjor?

Og apropos "påstander", som du ser har Dagens Næringsliv sett lønnslippene som bekrefter "påstanden."
0 #14 Haakon 13-10-2011 15:23
Vel - jeg er av den oppfattning at man er uskyldig til dømt.
Du bruke selv ordet påstand i overskriften din, når jeg bruker ordet så kommer du med ganske harde ord.

Trolig er det noe galt her - anmeld det og få saken unnagjort på en lovlig og vanlig måte.

Jeg mener at det er galt å henge ut en som gjør noe galt og ikke henge ut en annen som gjør det samme - kanskje enda mer alvorlig.
Det er rett og slett forskjellsbehan dling. Jeg vil ikke ha et samfunn der man forskjellsbehan dler pga politisk ideologi.
0 #15 Haakon 13-10-2011 15:31
En annen ting er at nå er driften på statlige sykehus så underbemannet og dårlig at barn dør fordi det ikke er tid til dem. (Se Tv2 for et par dager siden).

Nå vet jeg at dette ikke kan sammenlignes med brudd på arbeidsmiljø - men noen syns dette er alvorlig.
0 #16 Ivar J 13-10-2011 15:40
Haakon: hva slags nyhetsmedia vil du ha? så når NRK Dagsrevyen bringer et nyhetsoppslag om en korrupsjonssak i Unibuss, så må de i samme innslag bringe et (helt irrelevant) oppslag om en busselskapsdire ktør i et annet busselskap som ikke driver med korrupsjon?
0 #17 Haakon 13-10-2011 16:03
Nyhetene råd jeg ikke over.
Jeg bare forteller at du henger ut en gruppe og holder tett om en annen gruppe som ligger ditt hjerte nærmere, jeg. Du er jo ikke pressen. Du er politiker. Og bør se litt helhet og være litt bedre enn pressen, og litt mer objektiv mener jeg.
0 #18 roman 20-02-2012 20:46
jag vil bara sæa at i den firma pågar mer æn det som skrevs hær!
kolla deras løneslippar,og arbetstid stemer aldrig med den tiden som ær verkligen arbete
det ær så mycket at bæretta at jag vet ikke vad ska jag skriva
men vi vinner ikke mot C.M dem har penger og vi......
det blir bara reklame før dem og inget anat

Legg til kommentar