Brukervalg og valgfrihet

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakterUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det er ifølge de ansatte hverdagen hos Citymaid. Advokaten deres mener de behandles ulovlig, og varsler millionkrav.

Ansatte hevder at de ikke får betalt for hele arbeidstiden. - I dag var jeg på jobb fra åtte til halv fire. Likevel får jeg bare betalt for fire timer, sier Karulis Katilius (24) til Dagens Næringsliv, som får påstanden bekreftet av lønnsslipper. De ansatte har heller ikke tillegg i lønnen for overtidsarbeid, og mange har vært ansatt på midlertidige kontrakter i fire-fem år, ifølge advokat Opøien.

Dette er et firma som vant anbud i Oslo kommune, og som leverer hjemmetjenester i bydelene. Oppegård kommune foretok kontrollbesøk hos firmaet for en stund, og det ble avdekket betydelig avvik i forhold til kommunens kontrakt. Avtalen ble avviklet. Oslo kommune, gjennom Helse- og velferdsetaten, gjennomførte et tilsvarende ikke-varslet kontrollbesøk hos Citymaid i januar i år og fant små avvik.

Kan vi være trygg på at Oslo kommune ikke her bruker et firma som driver med sosial dumping? Jeg ber Byrådet avklare dette overfor bystyrets finanskomite.Byrådet  
her
 

Oslo, 12. oktober 2011
 

Leverandører i hjemmetjenestens brukervalgordning 

City Maid er et av de mange firmaer Oslo kommune har avtale med. 

I en større reportasje i dagens utgave av Dagens Næringsliv beskrives særs uryddige arbeidsbetingelser, og som – dersom de er riktige – desidert må beskrives som sosial dumping. 

Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?
 

Med hilsen


Ivar Johansen, SV /s/

Medlem finanskomiteen


Og her er Byrådets svar


Følg meg på Twitter eller Facebook