Brukervalg og valgfrihet

Dagsentere for psykisk utviklingshemmede: Brukerne nektes valgmulighet

Dagsentere for psykisk utviklingshemmede: Brukerne nektes valgmulighetJeg har brukt litt tid på å dokumentere at to mantraer fra den politiske høyreside er uforenlige: Anbuds- og konkurransepolitikken på den ene siden, og mantraet om såkalt  fritt brukervalg på den andre. Etter hvert går det inn, som da daværende bystyrerepresentanter Carl Christian Blich (Høyre) og Henning Holstad (Fr.P)  foreslo vedrørende dagsenterene for psykisk utviklingshemmede:

- Det innføres fritt brukervalg på dette området, dvs den enkelte og dennes pårende kan fritt velge institusjon.

- Enkeltpersoner skal i fremtiden ikke konkurranseutsettes, og dette vil naturlig utgå som en konsekvens av fritt  hrukervalg.

Men så blir bystyrerepresentantene slått tilbake gjennom et notat fra Høyres sosialbyråd Anniken Hauglie: Konkurranselovgivningen gir ikke mulighet til å gi brukerne fritt brukervalg. Dessuten er det slik at "En annen side av markedssituasjonen er at brukervalget ikke blir reelt, fordi antall plasser er begrenset. Det vil innebære at mange som får vedtak om plass på dagsenter ikke får oppfylt sitt valg fordi det ikke er ledig plass."

For meg vil brukernes rett til innflytelse være det som står helt i sentrum. Faktum er at i dag oppfyller ikke Oslo kommune sosialtjenestelovens § 8-4: "Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener." Og dette er konkretisert slik: "Bestemmelsen innebærer at når det gjelder sosiale tjenester bør det konfereres med klienten før det fastsettes hva tjenesten skal gå ut på, når den skal utføres og hvem som skal utføre oppgaven."

Punktum kan ikke settes med Byrådets redegjørelse.

Les Byrådets notat