Brukervalg og valgfrihet

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljøloven

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljølovenUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det var ifølge de ansatte hverdagen hos CityMaid, Oslo kommunes største leverandør i hjemmetjenestens brukervalgordning. Jeg ba Byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare følgende spørsmål: "Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Byrådets ga forsikring om at her var alt i sin skjønneste orden: "Helse- og velferdsetaten gjennomfører kontraktsoppfølging av alle leverandørene i kommunens brukervalgsordning. Kontroll av ansattes lønns- og arbeidsvilkår inngår i kontraktsoppfølgingen. Det er ut fra den måten kontrollene av ansattes lønns- og arbeidsvilkår har vært gjennomført på ikke avdekket sosial dumping hos leverandøren CityMaid AS."

Men så har Arbeidstilsynet igjen vært på besøk. De gir en knusende rapport om arbeidsmiljølovbrudd (datert 25. april 2012) og varsel om hele 11 pålegg, f.eks.: Det betales ikke lønn ut fra reell arbeidstid, men ut fra tiden som er satt på oppdraget. Det er ikke samsvar mellom arbeidskontrakt  og faktisk arbeidstid. Kjøretid blir korrigert dersom det avvikes fra estimert kjøretid som satt til tolv minutter. Jeg må derfor igjen be Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Les Arbeidstilsynets pålegg
Les Byrådets svar på mitt spørsmål

Kommentarer   

0 #1 Haakon 13-07-2012 22:48
Her er det bare en ting å gjøre.
Anmelde det. Om de blir funnet skyldige i rettsapparatet så må det få konsekvenser for kontraktsforhol det.
Vi kan ikke ha slike aktører.

Legg til kommentar