Brukervalg og valgfrihet

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmer

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmerDu har hørt det så mange ganger. De vakre frasene: Valgfrihet. Brukermedvirkning.

Tirsdag besluttet Byrådet (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti): "Drift av sykehjemmene Manglerudhjemmet og Urianienborghjemmet anskaffes i konkurranse." Eller som jeg ville sagt det i et mer folkelig språk: Bestemor skal igjen ut på anbud.

I dette Byrådets byrådserklæring, under overskriften "Valgfrihet og verdighet" heter det så vakkert: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Les igjennom saksdokumentene som var grunnlaget for beslutningen om å sette de to sykehjemmene ut på anbud. Se om du finner noe om hva beboerne på de to sykehjemmene mener om å bli satt ut på anbud. Du finner ikke et eneste ord. De eldre ble ikke spurt.

Når Stian Berger Røsland, Ola Elvestuen, Bård Folke Fredriksen, Kristin Vinje og Aud Kvalbein benket seg rundt Byrådets møterom i Rådhusets østre tårn tirsdag var den reelle beslutning slik: Vi setter de eldres valgfrihet og medbestemmelse til side, for vår valgfrihet og rett til å gjennomføre våre ideologiske kjepphester er viktigere enn hva de berørte selv måtte mene.

Les saksdokumentene

Kommentarer   

0 #1 Haakon 09-08-2012 12:51
Valgfrihet for den enkelte er ikke å bestemme om en institusjon skal eies av stat eller privat eller organisasjon. Det er heller ikke å bestemme om hvordan bystyret behandler saker.

Målet med valgfrihet er selv å kunne bestemme hvilket hjem man skal være på slik at man kan være der man vil og velge der man trives.
0 #2 Anita 09-08-2012 13:08
Jaså, Haakon, men tror du ikke en årsaken til at eldre velger det ene sykehjemmet framfor et annet f.eks. kan være:

- at man liker sykehjemmets driftsfilosofi, f.eks. at det er Bymisjonen eller kommunen.
- at sykehjemmet har en god ledelse.

Det er jo nettopp dette at sykehjemmene driftes noe forskjellig som gjør valgfriheten meningsfull.

Men dette kan jo her Byrådet bare kjapt sette strek over, gjennom ved anbud å få inn en helt annen drifter. Her kan det komme inn en helt annen ledelse, en drift etter et helt annet konsept osv.

Byrådet neglisjerer de eldres eget valg, og sier at Byrådets valgfrihet er viktige enn de eldres.

Men, Haakon, det er da ikke snakk om at de eldre skal bestemme. Det gjør i dette tilfelle de politiske beslutningstake rne. Men her gidder de ikke engang å SPØRRE de eldre før beslutningene fattes.

Legg til kommentar