Brukervalg og valgfrihet

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmer

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmerDu har hørt det så mange ganger. De vakre frasene: Valgfrihet. Brukermedvirkning.

Tirsdag besluttet Byrådet (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti): "Drift av sykehjemmene Manglerudhjemmet og Urianienborghjemmet anskaffes i konkurranse." Eller som jeg ville sagt det i et mer folkelig språk: Bestemor skal igjen ut på anbud.

I dette Byrådets byrådserklæring, under overskriften "Valgfrihet og verdighet" heter det så vakkert: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Les igjennom saksdokumentene som var grunnlaget for beslutningen om å sette de to sykehjemmene ut på anbud. Se om du finner noe om hva beboerne på de to sykehjemmene mener om å bli satt ut på anbud. Du finner ikke et eneste ord. De eldre ble ikke spurt.

Når Stian Berger Røsland, Ola Elvestuen, Bård Folke Fredriksen, Kristin Vinje og Aud Kvalbein benket seg rundt Byrådets møterom i Rådhusets østre tårn tirsdag var den reelle beslutning slik: Vi setter de eldres valgfrihet og medbestemmelse til side, for vår valgfrihet og rett til å gjennomføre våre ideologiske kjepphester er viktigere enn hva de berørte selv måtte mene.

Les saksdokumentene