Brukervalg og valgfrihet

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Valgfrihet. Vi hører det så ofte. I alle fall i de vakre festtaler. I det sittende byråds (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) byrådserklæring heter det f.eks: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og øke valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Men når Byrådet sist uke - igjen - la Paulus Sykehjem ut på anbud var dette ikke som et resultat av at de eldre på sykehjemmet (eller deres pårørende) hadde bedt om det.

Det var heller ikke en konsekvens av ønsket om å "øke valgfriheten". For her er det slik at Kr.F-byråd Aud Kvalbein - igjen - bestemmer over hodet på beboerne: Av ideologiske grunner overprøver hun den valgfrihet sykehjemmets 92 beboere har benyttet. Nå skal sykehjemmet og dets beboere igjen ut på anbudstorget, etter at Attendo Care har driftet sykehjemmet i noen år. 5 års ro og stabilitet får holde, i følge Byrådet. Nå overkjører Byrådet igjen de beboerne som aktivt valgte Attendos sykehjem. I løpet av 12 år vil sykehjemmet trolig ha hatt 4 forskjellige driftere, med forskjellig driftsfilosofi og driftsprofil.

Dette er respektløst overfor sykehjemmets beboere, som framfør alt ønsker ro og forutsigbarhet de få årene de har igjen av et langt liv.

Legg til kommentar