Brukervalg og valgfrihet

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Igjen reduserer det borgerlige Oslo-byrådet, med Kr.F-byråd Aud Kvalbein i spissen, valgfriheten for byens eldre. I teorien preiker de om at valgfrihet er viktig, mens de reelt sett steg for steg begrenser valgfriheten.

Innbyggerne i Grorud bydel som trenger sykehjemsplass, og - av hensyn til familie og pårørende fortsatt vil bli boende i bydelen - har i framtida trolig kun et valg: de eldre tvinges til å velge et privat-drevet sykehjem. Politikernes ideologiske valg har vært viktigere enn de eldres valgfrihet. Til nå har man hatt god differensiering: Ammerud sykehjem (driftet av Kirkens Bymisjon), Romsås sykehjem (kommunalt drevet) Rødtvet Sykehjem (kommunalt drevet) og det kommersielle Ammerudlunden sykehjem, driftet av Unicare Omsorg.

Så har Kr.F-byråden sørget for privat, kommersiell, drifter for Rødtvet sykehjem fra 1. september i år, og nå ligger det an til at Kr.F-byråden bestemmer at private, kommersielle, driftere også skal overta driften av Romsås sykehjem gjennom en anbudsrunde. De eldre i bydel Grorud får dermed begrenset sin valgfrihet, og tvinges til å flytte ut av bydelen dersom de ønsker et kommunalt alternativ. Kommersialisering, anbud og privatisering har fått et betydelig høyere tempo etter at Kr.F og Venstre kom inn i Byrådet.

Kommentarer   

-1 #1 Kjell Strandbakke 08-05-2014 08:17
Klasseskille i Oslo by. Skam. Men man får som man velger.
0 #2 Bjørn Iddeng 08-05-2014 08:39
Romsås Sykehjem planlegges ikke nedlagt så vidt jeg forstår, slik at det fortsatt er tre sykehjem i bydelen å velge blant. Tror man virkelig at det betyr noe for sykehjemspasien tene hvem som drifter stedet, hvis kvaliteten er god? Det viktigste er vel at man får plass når behovet er tilstede. Pasientenes pensjon og det offentlige betaler jo i alle fall kostnadene med driften og kvalitetssikrin gen er vel kommunenes ansvar. Brukerne, eller som regel deres pårørende, bør se til at kvaliteten er så god som man kan forvente i alle sykehjem uansett hvem som drifter de. Kanskje er det bra at flere konkurrerer om å yte de beste tjenestene for de som trenger det mest av oss.
-1 #3 Andreas 08-05-2014 09:01
Vel, Bjørn. Ut fra det du sier at "kanskje er det bra at flere konkurrerer om å yte de beste tjenestene for de som trenger det mest av oss," så bør kanskje kommunen selv også delta i den konkurransen?

Men ellers tror jeg at for mange som aktivt har valgt Bymisjonens Ammerudhjemmet så har dette vært et bevisst valg. De vil nok være uenig med deg i at det ikke betyr noe for sykehjemspasien tene hvem som drifter stedet.

Legg til kommentar