Brukervalg og valgfrihet

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Igjen reduserer det borgerlige Oslo-byrådet, med Kr.F-byråd Aud Kvalbein i spissen, valgfriheten for byens eldre. I teorien preiker de om at valgfrihet er viktig, mens de reelt sett steg for steg begrenser valgfriheten.

Innbyggerne i Grorud bydel som trenger sykehjemsplass, og - av hensyn til familie og pårørende fortsatt vil bli boende i bydelen - har i framtida trolig kun et valg: de eldre tvinges til å velge et privat-drevet sykehjem. Politikernes ideologiske valg har vært viktigere enn de eldres valgfrihet. Til nå har man hatt god differensiering: Ammerud sykehjem (driftet av Kirkens Bymisjon), Romsås sykehjem (kommunalt drevet) Rødtvet Sykehjem (kommunalt drevet) og det kommersielle Ammerudlunden sykehjem, driftet av Unicare Omsorg.

Så har Kr.F-byråden sørget for privat, kommersiell, drifter for Rødtvet sykehjem fra 1. september i år, og nå ligger det an til at Kr.F-byråden bestemmer at private, kommersielle, driftere også skal overta driften av Romsås sykehjem gjennom en anbudsrunde. De eldre i bydel Grorud får dermed begrenset sin valgfrihet, og tvinges til å flytte ut av bydelen dersom de ønsker et kommunalt alternativ. Kommersialisering, anbud og privatisering har fått et betydelig høyere tempo etter at Kr.F og Venstre kom inn i Byrådet.