Brukervalg og valgfrihet

Oslos hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Oslo hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Arbeidstid, mangel på pauser og arbeidspress truer kvaliteten og sikkerheten for brukerne av hjemmetjenestene.

Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i det private Attendo Hjemmetjeneste.

Ikke bare Lillegård, men flere av de ansatte er sterkt kritiske til forholdene ved Attendos hjemmetjeneste i Oslo. Elisabeth Skjellegård, Pille Viirsalu og Cathrine Hoaas er blant dem som nå tar bladet fra munnen. De kan berette om:

* Arbeidsdager på opptil 14 timer.

* Sjelden tid til pauser.

* Ekstremt arbeidspress.

* Ufaglærte som blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver.

Avsløringen fra tidsskriftet Fri Fagbevegelse er alvorlig og jeg bringer saken inn for bystyret. Vi kan selvsagt ikke ha det sånn. Jeg har stilt disse to spørsmål til byrådet:

1. Jeg ber om at bystyrets finanskomite får oversendt kopi av rapportene fra kommunens oppfølging av leverandøren.

2. Jeg ber om at finanskomiteen får opplyst om kommunen har gitt pålegg til Attendo på de lovstridige forhold som beskrives i artikkelen. De bes om kopi av de skriftlige pålegg som evt er gitt.