Brukervalg og valgfrihet

Nacka: Kommunen nedlegger den kommunale hjemmetjeneste

Den svenske kommunen Nacka har framstått som fyrtårnet i Norden for brukervalg og New Public Management. Den borgerlige styrte kommunen var av de første i Norden som innførte brukervalg i hjemmetjenesten. De private firmaene ble gitt bedre driftsvilkår enn den hjemmetjeneste kommunen drev i egen regi (rett til å yte tilleggstjenester). Dermed ble den ikke konkurransedyktig, og nå foreslår bystyrets borgerlige flertall å nedlegge den hjemmetjeneste kommunen driver i egen regi. Alt overlates til et 40-talls private firmaer.


Les mer

Legg til kommentar