Brukervalg og valgfrihet

Ulempene ved fritt brukervalg

Mange pasienter er fornøyd med valgfriheten og de private aktørene - og det er bra. Uten å undervurdere kreftpasientenes evne til gode brukervalg, tillater vi oss likevel å frembringe bekymring rundt utviklingen i helsevesenet. Konkurranseutsetting og profitt kan gå på bekostning av effektivitet og faglig kompetanse. Hvordan kan pasientene i størst mulig grad sikre seg høy kompetanse på de tjenestene de faktisk velger? spør Øyunn Granerud og Britta Hjertaas i Fransiskushjelpen.

Les artikkelen
Les kommentarer fra feltet

Legg til kommentar