Brukervalg og valgfrihet

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Ideologiske kjepphester viktigere enn innbyggernes aktive valg.

Byrådet legger om få dager fram en sak til bystyret under overskriften «En moderne kommune.» En av de formulerte mål sies der å være: «Kvalitet på tjenestene som ytes skal bli bedre gjennom økt brukermedvirkning og nye løsninger.»

Men dette blir rent munnhell, når byrådet i samme sak understreker at de vil videreføre anbuds- og konkurranseutsettingen. Anbudsutsetting er klart i motstrid til en politikk hvor man vektlegger brukermedvirkning, valgfrihet og eventuelt økt direktemakt til den enkelte innbygger.

Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ny år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging .

Men med et pennestrøk avbrytes alt. De må forlate sine hjem i løpet av 3 måneder, for «noen» politikere i Rådhuset fant ut at de vil sette boligtilbudene til 120 personer ut på anbud. Grefsenlia tapte i konkurransen, og beboerne må ut.

Ingen spurte beboerne, så «brukermedvirkningen» var totalt fraværende. Og valgfriheten? Byrådets og bystyreflertallets valgfrihet var viktigere enn valgfriheten til psykisk syke mennesker, mennesker som framfor noen har behov for forutsigbarhet og langsiktighet i bo- og omsorgstilbudet. De hadde aktivt valgt Grefsenlia, men bystyreflertallet respekterer ikke deres valg.

Kommentarer   

#1 Ove Andre Johansen 14-09-2015 06:37
Trist!
#2 Gjertrud 14-09-2015 07:26
Omsorgsboliger med kvalitet for psykisk syke er ikke prioritert i Oslo. Grunnen til at de legger omsorgsboliger midt i Storgatas rusmiljø, må trolig være at de ikke fant billigere lokaler. - Synes ikke beliggenheten egner seg for bolig, burde trolig kunne nyttes som kommunale kontor.
+2 #3 Christine Rosenqvist 14-09-2015 07:44
Dette forbauser ikke meg. Oslo Kommune, fra politikere til ansatte, har kun en løslig forståelse av hva brukermedvirkni ng innen psykisk helse egentlig omfatter. At det skulle være snakk om det grunnleggende prisnipp for alt psykisk helsearbeid, det skjønner de rett og slett ikke! Jeg tror det kommer av uvitenhet, og at det eneste som hjelper er å få brukermedvirkni ng med i opplæringene og etterutdanninge ne. Da mener jeg med som obligatorisk fagområde, ikke bare at det kommer innom en psykisk syk person og forteller om hvor vanskelig livet er, som de ansatte føler de kan trøste & bære, men en erfaringskonsul ent som virkelig kan lese dem teksten, og kan delta i undervisningen over tid.
#4 Annelene Evensen 14-09-2015 07:49
..."brukermedvi rkning" er bare ett av de mange tomme pynteordene eller klisjeene som benyttes for å legge emosjonelle føringer og dermed tåkelegge litt - når noen bruker sånne ord bør det gå av en kraftig alarm i fornuften.
#5 Angelique Tangen 14-09-2015 07:51
...men det er nok ikke bare Høyre som overkjører innbyggernes valgfrihet gjennom anbudsordningen ; her er det nok flere partier som burde rødme -hvis de hadde hatt samfunnssamviti ghet.
#6 Bård Langseth 14-09-2015 07:52
Det er meget kritikkverdig at amatører skal ha så stor innflytelse må syke mennesker. I dag er det mulig å velge inn de personene som har evne til empati .
#7 Inger-Lise Gulliksen 14-09-2015 07:59
Er det jeg som har misforstått de blåblå ? Nå har jeg hørt i mange år at privatisering er så flott fordi det gir enkeltmennesket valgfrihet? Er det noen som kan forklare meg hvem som får frihet og hvor friheten er?
#8 Astrid Rohde 14-09-2015 09:13
Hvordan kan høyresida gjøre slike ting. Skalte og valte med andre mennesker på denne måte? Hvor er anstendigheten og hva slags grunnsyn har de på mennesket? Jeg er sjokkert .
#9 Reidar Rasch 14-09-2015 16:45
Bra at Ivar J er i Rådhuset og passer på. "Omstilling" er svært negativt for livskvaliteten til enkeltmennesker når det skyldes opphold, flytting, bytte ny betjening, nye "nye investorer" som skal ha sin (u-rettmessige) del av samfunnskaka.

You have no rights to post comments