Brukervalg og valgfrihet

Hjelpetrengende på anbudstorget

Hjelpetrengende på anbudstorget

Sånne kunngjøringer som dette fra bydel Østensjø må stoppe. Sensitive personopplysninger kan ikke håndteres slik. Hjelpetrengende enkeltpersoner kan ikke være en handelsvare.

"Bydel Østensjø ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et kostnadseffektivt og kvalitativt godt heldøgns bo- og omsorgstilbud til en kvinne i midten av 20 årene som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelse. Bruker har strevet med atferdsvansker siden hun var liten, vanskeligheter med å se konsekvenser av sine handlinger, er impulsiv og lar seg lett påvirke. Hun kan modningsmessig sammenliknes med en ungdom som ikke er rede til å flytte hjemmefra.

Tjenestemottaker har pr. i dag vedtak om døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. Leverandøren av botilbudet må yte en tjeneste i samsvar med krav til faglig og etisk forsvarlighet. Tjenesten må ytes av ansatte som har den nødvendige faglige kompetansen og kvalifikasjoner for å utføre tjenesten. Det er ikke behov for enetiltak, hun kan dele personale med flere brukere.

Hun bor per i dag i leilighet med oppfølging. Hun er i behov av et helhetlig og strukturert tilbud som er tilpasset diagnoser og øvrige behov i hverdagen.

Oppdragsgiver gjør leverandørene allerede nå oppmerksom på at det i neste runde av konkurransen, det vil si i minimumskravene til selve tilbudet, vil bli stilt krav om at tilbudet skal bestå av egen leilighet med eget kjøkken og bad i nærheten av personalbase. Boenheten skal ligge innenfor 100 kilometer fra Rådhuset i Oslo. Tilbudet skal ikke være i Oslo sentrum."

Fra SVs side har vi en avtale med de nåværende byrådspartiene om at anbud på enkeltmennesker skal avvikles. Vi har slett ikke vært fornøyd med byrådets gjennomføringskraft. Et nytt flertall må her rydde, og det må skje raskt.

Kommentarer   

+2 #1 Cato Brunvand Ellingsen 07-10-2015 06:56
Glad du er så tydelig. Et nytt flertall må stoppe dette. Skrev om samme kunngjøring i forrige uke: vernepleieren.com/.../...
+1 #2 Kirsti Cath Dahle 07-10-2015 14:09
Forkastelig praksis. Uverdig omtale og offentliggjørin g av en person.
+1 #3 Hermann Albert 07-10-2015 14:22
Helt enig med Cato. Dette kan ikke fortsette. Bør legges på bordet under forhandlingene om nytt byråd. Mennesker som handelsvare kan ikke fortsette. Vi må få inn et nytt menneskesyn og gjenvinne en etisk standard på det som bedrives av politikk.
+3 #4 Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba 07-10-2015 18:35
Vi må ikke gjøre dette til en partipolitisk debatt. Vi har lang erfaring på at dette skjer, uavhengig av styringssystem. Vi fortsetter å tro at funksjonshemmed e er personer med så spesielle behov - at de er så annerledes at vi kan håndtere de som vi vil - som objekter! Hvilke andre personer hadde funnet seg i dette? - Ingen - bare de som er avhengige av andre for å kunne leve sitt liv. Dette handler om menneskeverd og grunnleggende menneskerettigh eter - intet annet! Noen må slutte å leke Gud - slutte å spille klinkekuler med andres liv!
0 #5 Solveig Klinkenberg 08-10-2015 07:06
Hva kan vi gjøre for å få slutt på dette? I Oslo har nå 6 private (5 ideelle) dagsentra fått konsesjon og det har blitt fritt brukervalg. Bydelene skal nå fatte vedtak på dagsenterplass og bruker skal fritt kunne velge mellom de kommunale, ideelle og private. Hvilke erfaringer har pårørende etter at dette nå har fungert i 1/2 år? Er det lett å få vedtak?
0 #6 Hanne Lyssand 08-10-2015 09:24
Brukermedvirkni ng? Med den beskrivelsen, så skulle en tro at personen har gode og begrunnede meninger om hvor og hvordan hun skal bo. Privatisering betyr vist i dette tilfellet at de som får anbudet bestemmer og ikke de som skal ha tjenesten.
0 #7 Ole Johan Beck 08-10-2015 15:41
Det er bare utrolig skuffende at dette skal gjenta seg igjen og igjen! Mangel på respekt for den enekltes menneskeverd uanset funksjonnivå må vi forvente av våre politiske ledere!
0 #8 Helene Bank 08-10-2015 15:44
Dette er ikke tvang fra EU og EØS - det har allerede rettsutviklinge n vist. Dette er ren ideologi og lovbrudd fra bydelens side.

Legg til kommentar