Brukervalg og valgfrihet

Hjelpetrengende på anbudstorget

Hjelpetrengende på anbudstorget

Sånne kunngjøringer som dette fra bydel Østensjø må stoppe. Sensitive personopplysninger kan ikke håndteres slik. Hjelpetrengende enkeltpersoner kan ikke være en handelsvare.

"Bydel Østensjø ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et kostnadseffektivt og kvalitativt godt heldøgns bo- og omsorgstilbud til en kvinne i midten av 20 årene som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelse. Bruker har strevet med atferdsvansker siden hun var liten, vanskeligheter med å se konsekvenser av sine handlinger, er impulsiv og lar seg lett påvirke. Hun kan modningsmessig sammenliknes med en ungdom som ikke er rede til å flytte hjemmefra.

Tjenestemottaker har pr. i dag vedtak om døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. Leverandøren av botilbudet må yte en tjeneste i samsvar med krav til faglig og etisk forsvarlighet. Tjenesten må ytes av ansatte som har den nødvendige faglige kompetansen og kvalifikasjoner for å utføre tjenesten. Det er ikke behov for enetiltak, hun kan dele personale med flere brukere.

Hun bor per i dag i leilighet med oppfølging. Hun er i behov av et helhetlig og strukturert tilbud som er tilpasset diagnoser og øvrige behov i hverdagen.

Oppdragsgiver gjør leverandørene allerede nå oppmerksom på at det i neste runde av konkurransen, det vil si i minimumskravene til selve tilbudet, vil bli stilt krav om at tilbudet skal bestå av egen leilighet med eget kjøkken og bad i nærheten av personalbase. Boenheten skal ligge innenfor 100 kilometer fra Rådhuset i Oslo. Tilbudet skal ikke være i Oslo sentrum."

Fra SVs side har vi en avtale med de nåværende byrådspartiene om at anbud på enkeltmennesker skal avvikles. Vi har slett ikke vært fornøyd med byrådets gjennomføringskraft. Et nytt flertall må her rydde, og det må skje raskt.