Brukervalg og valgfrihet

Mer komplekst med fritt brukervalg

Fritt valg av tjenesteleverandør har økt kompleksiteten i hjemmetjenesten. Resultatet kan bli redusert kvalitet og effektivitet hvis kommunikasjonen mellom aktørene om borgernes behov blir svekket, viser en dansk studie.

Les mer

You have no rights to post comments