Brukervalg og valgfrihet

Fritt el-marked ga dyrere strøm

Liberaliseringen av el-markedet i Danmark har ikke gitt forbrukerne billigere, slik meningen var. Tvert om har strømprisene økt 46 prosent siden 1998. Det tilsvarer en årlig ekstraregning på 1.200 kroner, skriver Jyllandsposten. Troen på at skjerpet konkurranse skulle gi lavere strømpriser var et viktig argument for å liberalisere el-markedet i Danmark i 1998.

Les mer hos NRK
Les mer i Aftenposten