Brukervalg og valgfrihet

Eldreomsorg: Fritt brukervalg sikrer ikke kvalitet

Det kan oppstå et klasseskille på sykehjemmene mellom eldre med pårørende og eldre uten pårørende, ifølge en ny doktorgradsstudie. - Pårørende kan klage og flytte sine eldre fra ett sykehjem til et annet dersom tilbudet ikke er bra nok. Syke eldre uten aktive pårørende sitter i realiteten igjen uten store muligheter til å påvirke sin egen situasjon, sier postdoktor Kari H. Eika, ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Hun har nettopp disputert for sin helt spesielle doktorgrad i økonomi, om noe så sjeldent som eldreomsorg. Her går hun mot et av økonomiens fremste mantra, nemlig at kvaliteten vil bedres av konsumentens eller brukerens rett til å velge den beste tjenesten, eller å velge bort den dårlige. Nemlig fritt brukervalg.

Og en rapport fra Danmark: Den kommunale frittbrukervalgordning suger millioner av kroner ut av kommunekassen i Århus, mener sykepleierne i Århus. De advarer og sier at ordningen forringer kvaliteten i eldreplejen. Sundhedsrådmannen støtter sykepleiernes kritikk.

Les mer i Aftenposten
Les sammendrag av Eikas doktoravhandling
Les fra Århus

You have no rights to post comments