Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Velg mellom kristen/hvit eller muslimsk hjelper

Eldreomsorg er til debatt i valgkampen, og herunder spørsmålet om såkalt brukervalg. Språklig er jo begrepet en genistrek, for det gir innbyggerne inntrykk av at de har reelle valgmuligheter på tjenestens innhold, volum og utforming. F.eks. hvor mye hjelp en får, når hjelpen kommer, fleksibilitet på innholdet i hjelpen osv. Men sånn er det jo ikke. Brukervalg i Oslo dreier seg reelt sett ikke om annet enn at du kan få bestemme firmalogoen på hjelperens klær.

Men så plutselig er Fr.P-byråd Margaret Eckbo der, i ukens utgave av bladet Kommunal Rapport. Intervjueren spør: "- Bortsett fra firmalogo, hva går valgfriheten ut på?". Og svaret er særs interessant: " - At de kan velge hjemmehjelpere med spesiell religiøs eller etnisk bakgrunn. Vil de ikke det, får de kommunal hjemmehjelp, som i dag."  Fr.P-byråden i Oslo synes tydeligvis det er helt greit å opprette særtilbud basert på religiøs og etnisk tilhørighet

Les mer på Ivar Johansens blogg

You have no rights to post comments