Brukervalg og valgfrihet

Kirkens Bymisjon frykter for hovedstadens eldre

I morgen vedtar Oslo bystyre fritt brukervalg av hjemmehjelpstjenester. Leder av hjemmehjelpstjenesten i Kirkens Bymisjon, Kristin Müller-Nilssen, mener at Oslo-politikerne med diskusjonen for eller imot private aktører i hjemmetjenesten, sklir unna den egentlige debatten:

- Det er rammebetingelsene de burde ha i fokus. Samtidig som politikerne diskuterer om private aktører skal få levere hjemmehjelpstjenester, spares det fra to kanter i eldreomsorgen. Terskelen for å komme på sykehjem heves. Gamle bor derfor lenger hjemme, samtidig som det kuttes i hjemmetjenesten. Mange hjemmeboende eldre har et omfattende behov for omsorg og assistanse, sier Müller-Nilssen til VG.

Les mer i VG

You have no rights to post comments