Brukervalg og valgfrihet

Fritt valg av hjelpere

Funksjonshemmede skal selv få rett til å velge sine hjelpere, lover den Høyre-dominerte Regjeringen. - Før kunne det bli 14 forskjellige assistenter i løpet av en uke, sier Kristoffer Væhle Rodriguez (28). - Vi vil gi funksjonshemmede større kontroll over eget liv, og større selvrespekt. Mange unge vil nok være opptatt av å få en hjelper på omtrent samme alder. Da har de mer fleksibel hjelp, et venneforhold, og kan ha glede av aktiviteter i fellesskap, sier Erna Solberg.

I Oslo derimot ønsker det Høyre-dominerte byråd å begrense brukervalget i hjemmetjenesten til valg av firma. - Høyre har omgjort hjemmetjenesten til et avansert vaskebyrå. Høyre og Erling Lae bløffer når de kaller dette valgfrihet. I realiteten dreier det seg kun om valg av leverandør. Det må byrådet være ærlige på, sier Knut Even Lindsjørn (sv), som er nestleder i bystyrets helse- og sosialkomité.


Les om regjeringens forslag i Aftenposten