Brukervalg og valgfrihet

Utviklingshemmede: Brukervalget nærmer seg, og anbudene havner på skraphaugen

Utviklingshemmde: Brukervalget nærmer seg, og anbudene havner på skraphaugen

På mitt initiativ har et enstemmig Oslo bystyre vedtatt at det skal innføres brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Det tar tid å få ordningen på plass, men intet byråd får ro fra min side før dette er på plass. Jeg følger det med argusøyne.

Brukervalget innebærer at den som har fått vedtak om nevnte tjenester kan velge om tjenesten skal leveres av egen bydel, et byomfattende tilbud eller av privat leverandør som har avtale med kommunen. Velferdsetaten har fått i oppdrag å inngå rammeavtaler med private leverandører av bo- og omsorgstilbud til utviklingshemmede over 18 år for å sikre disse innbyggerne tilbud å velge mellom. Konkurranse om rammevtaler ble utlyst 24. oktober.

Fra min side har det også vært selvsagt hele tida: brukervalget skal også omfatte barneboliger, det vil si bo- og omsorgstilbud for barn med utviklingshemming. Byrådet har bedt bystyrets helse- og sosialkomite bekrefte at sånn er det.

Jeg ser fram til at Oslo i praksis kommer dit at sterkt hjelpetrengende mennesker ikke lenger skal settes ut på anbudstorget, men selv få påvirke hvordan deres bo- og omsorgstilbud skal være.

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 12-06-2017 21:48
Velferdsetaten har ennå ikke fullført prosessen med å godkjenne leverandører med tjenestekonsesj on. Det er nok like rundt hjørnet.

Legg til kommentar