Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Igjen trekker firmaer seg, og brukerne må påny ut å shoppe tjenester

Hjemmetjenestens hovedbrukere er sterkt funksjonshemmede, syke og hjelpetrengende. Brukerne trenger først og fremst stabile og forutsigbare tjenester, med hjelpere som kjenner brukeren og dens behov. Kritikerne av markedsordninger som konkurranseutsetting og brukervalg understreker at brukervalg ikke tar hensyn til brukernes egentlige behov, og dessuten kan bidra til ustabile tjenester.

Igjen har de eldre og funksjonshemmede i bydel Nordstrand erfart dette. For andre gang trekker firmaer seg fra brukervalgsordningen fordi firmaene ikke får tilstrekking økonomisk avkastning. Innen 1. februar må derfor 41 hjemmetjenestebrukere som valgte firmaene AktiveCare og Medisinsk Vikarbyrå påny ut å shoppe hjemmetjenester, ved å finne seg annen leverandør. En skal være rimelig frisk, velorientert og oppegående for å delta i denne lotto-karusellen, sier SVs Ivar Johansen.


Les mer om eksempelet fra Nordstrand
Les Ivar Johansens kritikk av brukervalgordningen
Les lederartikkel i Dagbladet

You have no rights to post comments