Brukervalg og valgfrihet

Svensk rapport: Brukervalg i eldreomsorgen lite reell

De fleste mennesker verdsetter det å kunne velge utfører,(selv om de ikke selv benytter seg av retten) - samtidig finner mange det åpenbart vanskelig å foreta dette valget den dagen de trenger hjelp. For dem som trenger hjelp akutt fortoner valgfriheten seg som lite reell - det viktigste er å få hjelp straks. Mange er for syke og utmattet til å lese informasjon om alle firmaene. Intervjuer med eldre viser at enkelte ikke husker at de har foretatt et valg. Dette fremgår blant annet i en helt fersk rapport fra Nacka og Stockholm.

Les om den svenske rapporten

You have no rights to post comments