Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg-evaluering: Dårligere tverrfaglig samarbeid og mer byråkrati

Fagforbundet i bydel Nordstrand har lagt fram sin evaluering av brukervalg i hjemmetjenestene. Fritt brukervalg er en dårlig ordning for både utøvere og brukere, konkluderer evalueringsrapporten.

 

 

Kritikken retter seg like mye mot organiseringen som følger med fritt brukervalg, som det faktum at private firma får konkurrere om brukerne. Særlig ser de ansatte det som problematisk at hjemmehjelperne ikke lenger samarbeider med hjemmesykepleien. Kommunen har dermed mistet muligheten for å koordinere de to tjenestene, og de ansatte har mistet det tverrfaglige samarbeidet, heter det i evalueringen fra Nordstrand.

Et eget bestillerkontor gjør alle vedtak om hvilken hjelp som skal ytes. Summen av vedtak, endringsmeldinger og arbeidssedler er enorm og krever store administrative ressurser.De friskeste brukerne velger seg en privat leverandør, mens kommunen må ta hånd om de svakeste. Private leverandører har dessuten anledning til å avslå oppdrag når taket er nådd. De private kan selge ekstratjenester til dem som vil betale. Kommunen må ta unna når behovet øker.

Les Fagforbundets evaluering (Word)

You have no rights to post comments