Brukervalg og valgfrihet

St. Hanshaugen: Brukervalg viktigere enn sammenhengende behandlingskjeder

Da bydel St. Hanshaugen i sin høringsuttalelse overfor bystyret nylig uttalte seg om klokskapen i å ta all sykehjemsdrift ut av bydel og legge det til byomfattende kommunale foretak understreket bydelen at det tette samarbeidet mellom hjemmetjeneste og sykehjem var svært viktig. Dengang St. Hanshaugen PRO-base skulle konkurranseutsettes var det det derfor en forutsetning at hjemmetjenester og sykehjem skulle ha samme drifter. Både sykehjem og hjemmetjenester ble derfor konkurranseutsatt, samlet. Et par måneder senere foreslår bydelsforvaltningen at denne sammenhengende behandlingskjede allikevel skal brytes.

 

 

Da bydel St. Hanshaugen i sin høringsuttalelse overfor bystyret nylig uttalte seg om klokskapen i å ta all sykehjemsdrift ut av bydel og legge det til byomfattende kommunale foretak understreket bydelen at det tette samarbeidet mellom hjemmetjeneste og sykehjem var svært viktig. Dengang St. Hanshaugen PRO-base skulle konkurranseutsettes var det det derfor en forutsetning at hjemmetjenester og sykehjem skulle ha samme drifter. Både sykehjem og hjemmetjenester ble derfor konkurranseutsatt, samlet. Et par måneder senere foreslår bydelsforvaltningen at denne sammenhengende behandlingskjede allikevel skal brytes.

Nå er den politiske mote såkalt brukervalg i hjemmetjenesten, og derfor foreslås det at foretaket "Kommunal konkurranse" kun skal drive sykehjem og ikke hjemmetjenester. - Bystyret venter på evaluering av forsøksprosjektet om brukervalg, og samtidig velger bydelsforvaltningen å bryte med det bydelen har understreket er en viktig forutsetning for å ha en sammenhengende og god behandlingskjede for pleietrengende og eldre funksjonshemmede. Dette er faglig sett særs uklokt, sier Ivar Johansen.


Les forslaget fra bydelsforvaltningen (Word-dokument)

You have no rights to post comments