Brukervalg og valgfrihet

Sykehusvalg kun for ressurssterke

Det frie sykehusvalget er blitt en ordning for de med minst 12-års skolegang. Forskere mener derfor de som trenger det bør få mer hjelp av fastlegene til å benytte systemet. Analyser av resultater fra levekårsundersøkelsen i 2002 bekrefter langt på vei det mange har hevdet: At det er de ressurssterke og velutdannede som benytter seg av fritt sykehusvalg. Personer med bare grunnskole har ikke like stor hang til å bruke retten til å velge sykehus.

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments