Brukervalg og valgfrihet

Attendo Omsorg driver uriktig markedsføring

Attendo Omsorg driver uriktig markedsføring

Kommersielle aktører på helse- og omsorgssektoren er ikke så forskjellig fra det vi kan se i det private næringsliv ellers: Driver villedende og uriktig markdsføring.

Den kommersielle velferdsprofitøren Attendo Omsorg ligger i forkant av at Oslo kommune neste uke offentliggjør brukerundersøkelsen for hjemmetjenestene. I en annonse i Akers Avis Groruddalen hevder Attendo, at «I Oslo kommunes brukerundersøkelse 2017 er Attendo kåret til en av de beste omsorgsvirksornhetene i Oslo. Det er vi stolte over». Ja, ikke bare sier de at Attendo framstår som «en av de beste», men «Best i Oslo.»

Helseetaten opplyser: «På erfaringsseminaret for hjemmetjenesten den 31.10.2017 presenterte Rambøll Management Consulting noen av de samlede resultater for brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i 2017. Det ble her presentert to figurer som viste gjennomsnittlige resultater for kommunale utførere og private leverandører av henholdsvis hjemmesykepleie og praktisk bistand.»

Fagetaten understreker at «Attendo Omsorg AS er ikke signifikant forskjellig fra «totalt gjennomsnitt for Oslo» og/eller en annen av de utførere/bydeler som kommer høyt ut på figuren. Vi gjør oppmerksom på at disse figurene er endret i forhold til tidligere år. Årsaken er at vi ønsker å synliggjøre at en rangering ikke nødvendigvis er hele sannheten. Hensikten med figurene er å tydeliggjøre at selv om en utfører/bydel umiddelbart kommer høyt på listen, betyr ikke dette at vi kan si «denne er den beste i Oslo». I tillegg er dette et gjennomsnittlig resultat for ett enkelt spørsmål ut av henholdsvis fem og seks spørsmål som ble stilt brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Attendo Omsorg AS kan derfor ikke hevde at de kommer bedre ut enn «totalt gjennomsnitt for Oslo kommune» og/eller de andre utførere/bydeler som kommer høyt ut på figuren."

Kommunens fagetat, Helseetaten, oppfordrer Attendo Omsorg til, på en diplomatisk måte å, slutte  med den villedende markedsføringen: «Helseetaten ber dere om å endre ordvalgene i annonsen slik at det blir en korrekt tolkning av resultatene som fremkommer i årets brukerundersøkelse for hjemmetjenesten.»

Legg til kommentar