Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Dårlig "inntjening" og mer til administrasjon

Allerede før bydelene Nordstrand og Lambertseter hadde fått inn en eneste bruker i prøveprosjektet for brukervalg i hjemmetjenesten beskrev byrådet og borgerlige bystyrepolitikere prosjektet som vellykket. Nå foreligger første evalueringsrapport, og påfallende er det at evalueringen - så langt - ikke har prioritert å se på brukernes opplevelser og erfaringer. Brukervalgprosjektet skal angivelig gi effektivisering, og bedre tjenester. I evaleringsrapporten heter det bl.a. at det er "bred enighet blant den kommunale og de private leverandørene at inntjeningen i ordningen ikke er god nok". Det betyr nok en gang at byrådet har presset prisene for langt. En konsekvens kan bli - som på Vinderen - at leverandører trekker seg eller ikke leverer nye anbud, eller at leverandørene ikke klarer å levere tilstrekkelig kvalitet på tjenesten. Evaleringen viser også at den administrative ressursbruken er høyere enn forutsatt.

Les rapporten (Word-dokument)

You have no rights to post comments