Brukervalg og valgfrihet

Å shoppe en hjemmehjelper

-Det er galt å betrakte syke og demente mennesker som suverene konsumenter med evne til å ivareta sine interesser i et konkurranseutsatt marked på samme vis som ressurssterke 30-åringer som kjøper av hvitevarer og biler. Å være forbruker med krav og rettigheter er en krevende rolle, skriver bystyremedlem Ivar Johansen i en kronikk i Dagbladet. Han drøfter temaet brukervalg i pleie- og omsorgssektoren.

Les kronikken i Dagbladet

Legg til kommentar