Brukervalg og valgfrihet

Valgfrihet: Angrer på at hun valgte rask behandling

Valgfrihet kan være bra, men det er ikke sikkert en i for stor utstrekning skal kreve at det er de syke selv som skal shoppe helsetjenester. Sissel Finstad er en rimelig oppegående dame. Hun valgte sykehuset med kortest ventetid da hun skulle ta en tilsynelatende ufarlig operasjon i foten. Det skulle hun ikke gjort. Resultatet ble ikke helt som hun hadde forventet. Så dårlig var resultatet at Finstad måtte opereres på nytt. Denne gangen var det kvalitet som sto i høysetet. - Jeg søkte på nett. Jeg brukte alt jeg hadde av kontakter for å finne ut hvem som var best på dette. Nå ville jeg vite hvor jeg kunne få den beste behandlingen. Jeg landet på Omnia i Oslo. Hun forteller at det var en helt annen opplevelse. - Jeg har bare positive erfaringer derfra. Det var rett og slett noe helt annet fra jeg kom inn døren, forteller Finstad til Aftenposten. Sissel Finstads historie fikk en god løsning pga. hennes pågåenhet og ressurser og mulighet til å bruke tid og krefter - og ikke minst nettverk. Men ville et slikt shopping-system fungere på samme måte for en sykere og mer hjelpesløs person?


Les Aftenposten: Angrer på at hun valgte rask behandling

Les Aftenposten: Kvalitet viktigere enn kort ventetid