Brukervalg og valgfrihet

Følgeforskning: Tillitsmodellen i Oslos hjemmetjenester svært lovende

Følgeforskning: Tillitsmodellen i Oslos hjemmetjenester svært lovende

Bydelene Gamle Oslo, Grorud, Ullern og Østensjø har prøvd ut en modell for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og gis større ansvar for tjenestene til den enkelte. Tjenestene til den enkelte skal være helhetlige og sees i en sammenheng uten detaljstyring,- kalt tillitsmodellen.

Nå foreligger følgeforskningsrapporten, og den oppsummerer blant annet slik: «Erfaringene viser at medarbeidere og ledere i all hovedsak ønsker Tillitsmodellen velkommen. Resultatene viser at det å benytte egen faglighet i større grad, fleksibel mulighet til å justere tjenestene etter brukernes behov og samarbeid på tvers av profesjoner er motiverende og meningsfylt. Mindre team gir bedre kontakt og medarbeiderne opplever at det gis bedre tjenester, uten at dette er dokumentert med tall.» 

Men det er fortsatt en jobb å gjøre for å videreutvikle modellen: «Generelt oppfatter følgeforskerne Tillitsmodellen som svært lovende, men fortsatt underveis i utviklingen.» Og som de sier: «Følgeforskningen viser at medarbeidere ønsker stor grad av selvbestemmelse, men de opplever i mindre grad at de har dette. De opplever også i mindre grad at forslag til endringer blir tatt godt imot og at de har frihet til å finne gode løsninger. På den andre siden gir de uttrykk for å bli vist ganske stor grad av faglig tillit. Tverrfaglighet og saksbehandling som en del av teamets ansvar oppleves som positivt. Ingen ønsker seg tilbake til bestillerutførermodellen.»

Les hele rapporten på linken nedenfor.

Legg til kommentar