Brukervalg og valgfrihet

Velferd som handelsvare

Velferd som handelsvare

Aftenposten 16. okt. 2018: "Omsorgsselskapet Aleris med 3000 norske ansatte selges. Selskapet Aleris selger omsorgsvirksomheten med barnevern, personlig assistent og psykisk omsorg til den svenske velferdsgiganten Ambea." Ambeas eiere er registert i skatteparasis. Den nye virksomheten endret navn til Stendi.

Aftenposten 24. juni i år: "Tre tidligere direktører i velferdsbedriften Stendi er tiltalt for grov korrupsjon. Oslo kommune er selskapets aller største kunde."

Saken illustrerer for meg et viktig perspektiv: Hva hjelper høyresidas preik om valgfrihet, når de hjelpetrengende/brukerne er handelsvare? Du kan ha valgt å få tjenester hos Onkel Skrue, men havne ut med B-gjengen. Du kan aktivt ha ønsket deg et tiltak driftet av Bymisjonen, men ved neste anbudsrunde havne ut med en velferdsprofitør.

Uskyldig og smått i denne sammenheng, men bare for å vise at fusjoner og salg av virksomheter fortsetter: Et brev av 11. juni i år til Velferdsetaten i Oslo kommune fra AssisterMeg AS, hvor det blant annet heter:

"Viser til vår henvendelse 21 .mai 2021 angående mulig sammenslåing av virksomheter innen avlastning og dagsenter i Team Olivia Norge, samt deres brev datert 28.05.2021 vedrørende fusjon og overdragelse av rammeavtale om dagsentertjenester til personer over 18 år med utviklingshemming,deres ref.21 /1 20 - 9. 

Sammenslåingen ble behandlet i styrene i AssisterMeg AS og Team Olivia BoHab AS den 28. mai 2021, og styrene fattet vedtak om å inngå en avtale om overdragelse av virksomhet mellom selskapene. Avtalene innebærer at Team Olivia BoHab kjøper virksomheten som er organisert under avdeling “HO” i AssisterMeg,og overtar denne gjennom en virksomhetsoverdragelse. Avdeling HO omfatter driften ved aktivitetshusene Høybråten og aktivitetsgården Søndre Langerud,herunder tilbudet om dagsentertjenester gjennom rammeavtalen med Velferdsetaten.

Virksomhetsoverdragelsen planlegges gjennomført 1 .september 2021. Som signalisert i brev 21 .mai ber vi om en bekreftelse på at Rammeavtale om dagsentertjenester til personer over 18 år med utviklingshemming kan overdras fra AssisterMeg til Team Olivia BoHab i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen"

Men brukerne og deres pårørende, hva mener de? De er nok informert, men får de være en del av beslutningsprosessen? Valgfriheten gjør at de, om de er misfornøyd, kan velge annen leverandør, sier høyresida. For min del sier jeg: Langsiktighet og forutsigbart er viktig i omsorgssektoren og noen brukergrupper er svært sårbare for endringer. Derfor egner disse tjenester seg særs dårlig for børs og kommers.

Kommentarer   

+1 #1 Hilde Wolden 26-06-2021 14:38
Men er det ikke de rød/grønne som styrer i Oslo nå?
#2 Reidar Sundby 27-06-2021 20:58
Få dem fjerna så fort det lar gjør.

You have no rights to post comments