Brukervalg og valgfrihet

Meningsfull valgfrihet

Høyres Bård Folke Fredriksen (Dagbladet 30. juli) kompenserer svake argumenter med sterke ord. Dette går nok hjem i kommende skolevalgsdebatter, men gjennomskues lett ute i det offentlige rom. Bløff og tøv, er begreper han slenger om seg med. Ja, SV har konsekvent stemt imot Høyres firmalogovalg, nettopp fordi vi har fremmet forslag om reell valgfrihet og innflytelse på det som betyr noe: Hjemmetjenestens innhold og utførelse, skriver Ivar Johansen i Dagbladet. 

Meningsfull valgfrihet

Av Ivar Johansen

Høyres Bård Folke Fredriksen (Dagbladet 30. juli) kompenserer svake argumenter med sterke ord. Dette går nok hjem i kommende skolevalgsdebatter, men gjennomskues lett ute i det offentlige rom. Bløff og tøv, er begreper han slenger om seg med.

Ja, SV har konsekvent stemt imot Høyres firmalogovalg, nettopp fordi vi har fremmet forslag om reell valgfrihet og innflytelse på det som betyr noe: Hjemmetjenestens innhold og utførelse. 8. juni 2005 fremmet vi for eksempel forslag sammen med Ap og RV om at: «Byrådet bes fremme egen sak om valgfrihet for brukerne av hjemmetjenestene. Saken må ta utgangspunkt i brukerundersøkelser som har tydeliggjort områder brukerne ønsker større påvirkning på: Dette gjelder blant annet; 1) Innfrielse av ønske om færrest mulig hjelpere å forholde seg til, 2) Større innflytelse over når hjelpen skal komme, og 3) Større påvirkning over hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvordan det skal gjøres». Høyre og FrP stemte mot, for disse partiene er fastlåst i slagordet fra 2002: «Fra bruker til forbruker». Jeg er gjerne forbruker og kunde når jeg kjøper bil eller TV, men som innbygger i kommunen forventer jeg faktisk mer innflytelse enn å velge firma eller produkter.

En forutsetning for at valgfrihet skal ha noen mening, er at vi har en mangfoldig og differensiert omsorg. At vi ikke har femti dønn like sykehjem. Med Høyre ved roret i Oslo er realiteten at mangfoldet er redusert; det har skjedd en kommunalisering av sykehjemmene. Frivillige organisasjoner som Frelsearmeen og Røde Kors er skviset ut, og kommunen har tatt over. I 1977 var nesten annethvert sykehjem i Oslo drevet av en frivillig organisasjon, og i dag er dette redusert til en fjerdedel.

SV har tatt mange initiativ i bystyret for å sikre frivillige organisasjoners fortsatte tilstedeværelse, men Høyre og FrP har vist liten forståelse. I siste bystyremøtet fikk vi dog til et enstemmig vedtak på at frivillige organisasjoners tiltak på helse- og omsorgssektoren skal unntas fra konkurranseutsetting. SV sloss altså for mangfold og brukerinnflytelse der Høyre sloss for kommers og det store Pizzavalget.

(Dagbladet 8. august 2007)

Legg til kommentar