Byestetikk

Midgardsormen

MidgardsormenMidgardsormen skal snart bukte seg langs nedre del av Akerselva mot Bjørvika. Du har kanskje sett forberedelsene? Fra Kuba på Grünerløkka og helt ned til Vaterland på Grønland er gangveien langs elva sperret av for å gjøre plass til anleggsmaskiner og gravearbeid.

Hvis du går langs elva fra studentsiloen på Kuba i retning Grønland, vil du først passere under Ankerbrua med de fire flotte bronsestatuene av Dyre Vaa, og deretter under Nybrua der Trondheimsveien starter. Noen titalls meter lenger sør gjør elva en sving ned mot Vaterland og Grønland. Her vil de færreste bevege seg etter at mørket har falt på. Selv på dagtid er det mørkt og trist. Det er et sted for narkoomsetning og annen kriminalitet. Mange av husene skriker etter vedlikehold. Akkurat her skal Midgardsormen krysse elva. Det betyr at hele vestsida av elva ned mot Vaterland skal graves opp. I dag finnes det ingen gangvei på denne sida av elva. Men når anleggsmaskinene fyller pukk over Midgardsormen, kan det anlegges en helt ny gangvei. Tegningene er laget med  gangveier, flytebrygge, gangbroer over elva, ny belysning og parkmessig opparbeiding av elvebredden.

Det er helt uforståelig for Grünerløkkas befolkning at byråd Ola Elvestuen kan si nei til å virkeliggjøre disse planene. Sett i sammenheng med regningen på 1,3 milliarder kroner for Midgardsormen, som blant annet skal sikre kloakkanlegg for luksusleilighetene i Bjørvika, snakker vi tross alt bare om småpenger. Vi har en unik sjanse til å gjøre nedre del av Akerselva til et flott rekreasjonsområde til glede for byens østkantbefolkning. Men da må Elvestuen snu!, skriver Per Østvold, leder av bydelsutvalg Grünerløkka (SV) i Dagsavisen.

Munch

Munch- Hovedflyplassen skulle ligge på Hurum
- Operaen skulle ligge på Vestbanen

Det er så mange flyttevedtak som aldri ble realisert. Av og til har det vært klokt med en modningsprosess som har skapt nye vedtak. Operaen er vel f.eks. et slikt?

Ingen skal være i tvil om hvordan jeg stemmer i dagens bystyremøte. SV har gått til valg på at Munchmuseet skal ligge på Tøyen, 15 minutters gange fra Bjørvika, og knutepunkt for alle T-baner. Turistene finner fram til Frognerparken, Bygdøy og endog Holmenkollen. Danmarks mest besøkte kunstmuseeum ligger en times reise utenfor København.

Jeg stemmer i henhold til det jeg har lovet velgerne. Realiseringen av dette skal vi sloss for.

Men det viktigste av alt: Vi må raskt få på plass nye lokaler for Munch-samlingen. En steds-diskusjon kan ikke skygge for dette hovedmålet.

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg

Bystyrebehandling i dag vedr Skulptur- og kulturminneparken på EkebergBystyret behandlet i går 2 lovlighetsklager på bystyrets vedtak i denne saken, før saken går  videre til Fylkesmannen.

Jeg var på utenlandsferie og fraværende da finanskomiteen og bystyret behandlet denne saken i august.

Når finanskomiteen nå har behandlet og innstilte overfor bystyret på lovlighetsklagene la jeg inn følgende protokollmerknad i finanskomiteen:

"Komiteens medlem Ivar Johansen (SV) er skeptisk til den avtale bystyret har vedtatt vedrørende Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg – uavhengig av de spørsmål lovlighetsklagene reiser.

Dette medlem tar imidlertid bystyrets vedtak til etterretning.

Dette medlem ser det som nyttig at KOFA og Fylkesmannen vurderer bystyrets behandling og vedtak."

Skogsskulpturpark på Ekeberg: Hva bør bystyret mene?

Skogsskulpturpark på Ekeberg: Hva bør bystyret mene?Byrådet har lagt fram forslag for bystyret om en skogsskulpturpark på Ekeberg, finansiert av Christian Ringnes.

Forslaget er omstridt.

Motstanderne er krystallklare: "Vi aksepterer ikke at Oslos politikere tar fra oss Ekebergskogen for at milliardær Christian Ringnes skal få kommersialisere området. Ekebergskogen er den siste sentrumsnære skogen Oslo har. En fredet plett, en oase, med trær, blomster og fuglekvitter. Dette må bevares."

Mens Byrådet har motsatt standpunkt: – Ekeberg er meget viktig for byens grønne profil og nærmiljøet. Dette skal ivaretas samtidig som området gjøres tilgjengelig som rekerasjonsområde for mange flere, og tilføres den attraksjonen en skulptur- og kulturminnepark er for byen, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen. Inntil 80 skulpturer skal plasseres i grøntområdet samtidig som natur og landskap skal ivaretas.  – Ekeberg skulptur- og kulturpark er en gave til Oslos befolkning fra Christian Ringnes, noe vi er svært takknemlige for, sier byråden.

Jeg er usikker på hvilket standpunkt jeg skal ta når saken behandles i bystyret. Tar gjerne i mot innspill her på siden, i kommentarfeltet under.

Les om planene på kommunens nettsider
Les byrådets forslag til avtale
Les byrådets forslag til reguleringssak

Tvilsom plakat-juss

Tvilsom plakat-jussHovedstaden har et betydelig problem med forsøpling av det offentlige rom. F.eks. skjemmende lysreklame eller J C Decaux's glassmontere som sperrer byens fortauer. Dette synes det sittende Byrådet er helt OK, for dette er jo kommersielle aktører som kjøper seg plass. Byrådet er derimot bekymret for plakatklistere, gjerne fattige konsertarrangører som ønsker å markedsføre sine arrangementer. Dette "problemet" kunne fått mye av sin løsning med offentlige - lovlige - plakattavler. Bystyret har ønsket dette, men jeg tror knapt Byrådet har fått på plass en eneste offentlig plakattavle.

Byrådet har ønsket å bøtelegge de som ulovlig henger opp plakater, men jussen har stoppet dem: Det er kun mulig å ilegge gebyrer til den personen som har satt opp plakaten, og som da altså må tas på fersk gjerning. Nå tror Fr.P-byråd Jøran Kallmyr at han har funnet løsningen: Få inn en formulering i politivedtektene om at dersom ikke en fysisk person blir observert ved overtredelsen, er arrangør eller tjenestetilbyder som nevnes på plakaten å anse som ansvarlig.

Dette er naturligvis en juridisk tenkning som ikke holder. Byråden mener altså at jussen er slik:

- hensatte bilvrak, med ukjent eier: send regningen til f.eks. Volvo-konsernet
- tyggegummiflekkene på gata: send regningen til f.eks. Wrigley's
- gamle aviser som flyter: send regningen til f.eks. Aftenposten
- matrester, f.eks. pølser: send regningen til f.eks. Leiv Vidar AS

Sånn er nok ikke jussen.

Fjordbyen for de rike

Fjordbyen for de rike"Da debatten om fjordbyen raste for 20 år siden, ble vi lovt at frigjøringen av arealer i Oslo havn skulle åpne byen mot fjorden – i en miks av bolig, rekreasjon og næring til glede for hele Oslos befolkning. For å avfeie kritikken fra venstresida mot at sterke kapitalkrefter skulle få innflytelse over utviklingen, ble vi forsikret at «alle» ville få anledning til å bo langs vannkanten. Eller som det heter i Fjordbyplanen: «For å lykkes må det skapes en bred forståelse av Fjordbyen som et byutviklingsprosjekt med et boligtilbud og andre aktiviteter egnet for alle befolkningsgrupper».

Nå forsvarer byplanleggerne seg med at dyre boliger er nødvendig for å finansiere fellesarealene lang kaikanten. Og at vi som ikke er millionærer, må nøye oss med å nyte utsikten og en pils langs kaikanten. Jeg er ikke overbevist," skriver Per Østvold i Dagsavisen.

Ny strid om Hausmania?

Ny strid om Hausmania?Ypper Fr.P og Høyre-byrådet til ny strid om Hausmania? Rett nok har Byrådet sitt på det tørre når de nå forbereder salg av mesteparten av Hauskvartalet; byrådet har formelt sett fullmakt til å selge. Men det er grunn til å minne om den reguleringsplan bystyret har vedtatt, og som forutsetter at dette skal være et byøkologisk kulturkvartal. Når Byrådet nå forbereder salg har jeg bedt byrådet klargjøre hvordan en ved et eventuelt salg skal ivareta reguleringsplanens forutsetning om ”byøkologisk kvartal” og de kulturaktiviteter bystyret har ønsket å sikre i dette kvartalet. Les mer under.

Byrådets reklametårn-tabbe er løst

Byrådets reklametårn-tabbe løses: Prislappen ble 40 millionerHafslund/JCDecauxs tillatelse til å sette opp lysreklametårn i Oslo ble gitt uten politisk behanding. Både Byrådet og Plan- og Bygningsetaten burde forstå at en slik endring av bybildet må behandles politisk før tillatelse kan gis. Tårnene er altfor store, lyser for mye, og gjør Oslo til et mindre trivelig sted — særlig sett i sammenheng med all øvrig reklame som nå preger bybildet.  Bystyret vedtok derfor 26. okt. 2005 at "Byråden bes fortsette dialogen med Hafslund med formål å få fjernet reklamen på nedstingstårn samt redusere høyden til det minimale i forhold til bruken samt estetiske forhold på tårnene."

Byrådet har nå framforhandlet en forliksavtale med Hafslund Nett AS og JCDecaux Norge AS som løser saken, men til en høy kostnad: Kommunen kjøper nedstigningstårnene og gatebelysning for 40 millioner kroner, og tårnene vil være reklamefrie ved utgangen av neste år. Bystyrets finanskomite godkjente forliksavtalen i et lukket møte i ettermiddag. Les mer under.

Nei til miljøbøter til frivillige organisasjoner

Det blir noe galt når pengesterke næringsdrivende kan bekle sine bygårder med formidable reklamesegl som dekker bygården fra gateplan til tak.  Og Plan- og bygningsetaten tillater, eller lar være å slå ned på, dette. Mens den ubemidlede skoleeleven som på et byggeplassgjerde vil henge opp en håndskreven A4-plakat om at han gjerne kan sitte barnevakt blir ilagt såkalt miljøgebyr av kommunens trafikkbetjenter for forsøpling. Dette sa jeg bl.a. i gårsdagens bystyremøte. Et enstemmig bystyret sluttet seg til mitt forslag om at kommunen ikke skal ilegge slike gebyrer til ikke-kommersielle organisasjoner/aktører før alternative oppslagsmuligheter er på plass.

Slutt på miljøgebyrer for plakatoppsetting

Trafikketaten har en tid hatt myndighet til å håndheve den delen av politivedtektene for Oslo som blant annet slår fast at det er forbudt å henge opp plakater oppslag og kunngjøringer på andre steder enn tavler som er godkjent av kommunale myndigheter. Overtredelse medfører ileggelse av såkalte miljøgebyrer.  Dette er bra, men når kommunen ikke har gjort noe som helst for å sørge for at det er på plass lovlige steder å sette opp plakater skaper dette betydelige problemer for byens ressursfattige ideelle organisasjoner. I finanskomiteen har jeg derfor fått enstemmig støtte på at Trafikketaten som hovedregel ikke ilegge miljøgebyr etter politivedtekene i den utstrekning dette gjelder informasjon fra ikke-kommersielle/ideelle aktører, før det er på plass alternative, lovlige, tavler for å sette opp plakater og kunngjøringer.