Byestetikk

Private kan bli med og ruste opp det offentlige rom

Lokale myndigheter har ansvaret for å vedlikeholde det offentlige rom. Private gårdeiere får bedre fortjeneste på sine eiendommer dersom omgivelsene blir mer tiltrekkende. Spleiselag mellom offentlig myndighet og private eiere er derfor blitt en metode for å ruste opp nedslitte bystrøk i mange land, - nå også hos oss. Per Jæger og Alf G. Andersen i Hovedstads-aksjonen i Oslo i en kronikk i Aftenposten.


Les kronikken i Aftenposten

Reklameskilt - godkjent, med uakseptabelt

Rett før ferien satte kommunen inn en storstilet aksjon for å bli kvitt ulovlig reklame på fortau og vegger. Men dette reklamestativet, som dominerer midt på fortauet i Grensen, er godkjent av kommunen. Ivar Johansen, bystyrerepresentant for SV synes ikke noe om at fortau sperres med reklame og sykkelstativer. - Fortauene må være tilgjengelige for gående og ikke bindes opp av reklame og andre ting. Vi har dessuten en handlingsplan for funksjonshemmede som sier at Oslo skal bli den mest tilgjengelige hovedstaden for funksjonshemmede. Da kan vi ikke stenge fortauene med reklame og sykkelstativer.

Les mer i Aftenposten

Det kommersielle kvelertaket på Oslo

Debatten om det offentlige rom handler i altfor høy grad om «stygt eller pent». Den burde heller handle om hvem som egentlig eier byen, og hvorfor det bare er kommersielle budskap som får plass. Vi har en eierskapsdebatt for de tradisjonelle mediene. Når skal vi få det overfor utendørsmediene som tar over stadig mer av det offentlige rom? skriver Åse Brandvold og Tage Wester, og viser til initiativ fra Kari Pahle og Ivar Johansen i Oslo bystyre.


Les mer i Dagbladet

Ruskenaksjon på Oslos vegger

Oslo sentrum flyter over av reklameskilt og plakater, mye av det satt opp ulovlig. Kontorlokaler til leie", "Supersalg", "Hårklipp 100 kroner". Oslos gater og vegger dynges ned av meldinger til folk som ferdes i byen. I fjor tok SV initiativ til et krafttak mot ulovlig reklame, og nå setter kommunen i gang en storstilet aksjon for å få has på problemet. - Veldig bra at byrådet nå følger opp det bystyrevedtak SV initierte på dette området, sier SV Ivar Johansen.

Les mer i Aftenposten

Okkupasjonen av Oslo

I løpet av det siste halvåret har Oslo by fått 1000 nye reklameskilt. Bymiljøet selges stykkevis – og kommunen selv er pådriver. Reklame er visuell støy, som i likhet med auditiv støy bør underlegges en miljølovgivning. Vår mentale helse, vår tankefrihet og vårt demokrati tåler snart ikke mer, skriver Åse Brandvold.

Les mer i Samtiden

Privatisering av byrom: Oslo blir mindre tilgjengelig

Det demokratiske perspektivet er på vei ut av den offentlige byplanleggingen. Gjennom økende privatisering av offentlige rom blir de demokratiske arenaene svekket. Vi bygger ned kvaliteten på de offentlige rom og skaper halv-private møteplasser for de menneskene vi liker å omgå oss med. Det har blitt sagt at Tjuvholmen er en ”gave til Oslos befolkning”, men hvor tilgjenglig blir området egentlig? Offentlige rom har en demokratisk verdi idet de er åpne for alle og gir rom for mangfold og ulike former for ytringer i samfunnet. Det er en tendens i dag til at demokratitanken om åpenhet og frihet blir nedprioritert i forhold til behovet for sikkerhet og trygghet. En oppfatning om økende kriminalitet fører til at tidligere åpne byrom blir avstengt eller kontrollert slik at ikke alle lenger er like velkomne, skriver arkitekt Maren Hersleth Holsen.


Les mer

Byantikvaren synes det blir i meste laget: Reklameflom skremmer

Sykler med reklame, sykkelstativer med reklame - og reklame på leskurene. Byantikvaren frykter tilfeldig plassering av reklame over hele byen. 350 sykler og 50 leskur  med reklame skal plasseres ut i Oslo i begynnelsen av mai. Sykkelstativer er allerede på vei ut i gatene. I tillegg kan byen få en rekke "trafo-tårn" med reklame. Summen av alt dette blir for sterk kost for byantikvaren. -Det kan bli kolossalt mange reklameflater i byen. Vi mener at reklamen vil gripe inn i bybildet. Det blir for mye, for tungt og for skjemmende, sier informasjonsansvarlig Nils Anker hos byantikvaren.


Les mer i Aftenposten

Reklamen tårner seg opp i Oslo

Er du lei av de tilgrisede "trafotårnene" i Oslos gater? Nå kan de bli større, renere - og dekket av reklame. -Meningsløst, mener designeksperter. Viken Nett  har 215 nedstigningstårn til sine trafostasjoner, som det nå er aktuelt å bygge om til høyere, reklamefinansierte tårn. Rektor ved Kunsthøgskolen Peter Butenschøn reagerer. -Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar, sier han. Han ser ingen grunn til å bytte ut tårnene som allerede er i byen.

Les mer i Aftenposten

Vil rydde opp i skiltjungelen

Årlig blir det satt opp rundt 8000 posters, skilt eller lysreklamer i Oslo sentrum. I fjor hadde bare 114 nødvendig godkjennelse fra kommunen. Nå krever SV at loven må håndheves.  -Vi ser at reklame er ganske dominerende og ofte glorete og ødeleggende i bymiljøet. Loven er i praksis satt ut av spill, sier SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen. - Oslo kommune arbeider med å få forståelse for betydningen av en estetisk helhet i bybildet. Delen som omhandler reklame, har de glemt å fokusere på, sier Johansen, som sammen med Knut Even Lindsjørn har fremmet et privat forslag som ble behandlet i bystyret onsdag. Her krever de at loven håndheves. -Alt tyder på at dette forslaget har bred politisk tilslutning. Vi vil selvsagt følge opp et slik vedtak og gripe fatt i den ukulturen som nå finnes i Oslo, sier byrådsleder Erling Lae.

Null-toleranse mot ulovlig oppsatt reklame

Oslo har allerede null-toleranse mot tagging, en politikk skapt av det borgerlige byrådet og som SV har vært svært skeptisk til. Nå vil SV's Ivar Johansen og Knut Even Lindsjørn ha slutt på voksensamfunnets "tagging": ulovlige oppsatte skilt og reklame og estetisk forurensing fra kommersielle aktører. Stygge og ulovlig oppsatte skilt og reklamer er et stort problem i bysentrum.

Samtidig foreslås det innførert en forenklet saksbehandling både for kommunen og søker; dersom kommunen etter at søknad er innsendt – og skriftlig bekreftet mottatt - ikke har gitt innsigelser innen 4 uker anses søknaden automatisk for innvilget  – Dette er et fantastisk forslag. Er det noe vi har ventet på er det en forenklet søknadsprosess, sier administrerende direktør Toivo Møller Pettersen i Clear Channel Norway, den største aktøren i bransjen.


Les forslaget

Les Dagbladet om temaet

Tilbyr å pusse opp skoletoaletter mot reklameplass på doveggen

Reklamefirmaet Clear Channel tilbyr seg å betale oppussing av toalettene på Oslo-skoler. Det eneste de krever tilbake er å få sette opp reklame på skolebygningene. Slitne toaletter med nesten uholdbare sanitærforhold har lenge vært et problem på flere skoler i hovedstaden. Da Aftenposten Aften satte fokus på problemet i februar, sa hovedverneombud ved Oslo-skolen, Knut Myhrer, at det er ille at barn holder seg hele dagen fordi sanitærforholdene er dårlige. Dette vil Toivo Møller Pettersen, administrerende direktør i Clear Channel gjøre noe med, og tilbyr Oslo-skolene penger til oppussing mot at reklamefirmaet hans får lov til å sette opp reklame på skolebygningene. I sitt brev til byrådsavdelingen for kultur og utdanning skriver han at en rekke skoler har betydelig potensial for utplassering av reklame rettet mot forbrukere på veien.

Les mer i Aftenposten