Byestetikk

Forsøpler fasadene

- Forbudt reklame voldtar Oslo, hevder arkitekt Morten Kerr. Vi tok en runde i hovedstaden for å finne grelle eksempler - og vi trengte ikke lete lenge. - Forretningene tror det gjelder å skrike høyest og bruke mest mulig grelle farger. Mellom 70 og 90 prosent av reklameskilt for forretningsvirksomhet og annet i Oslo og omegn er ulovlig oppsatt. Sivilarkitekt Morten Kerr mener det syndes hemningsløst. Bare ti prosent søker om tillatelse.


Les mer i Dagbladet

Hafslunds nedstigningstårn: Byrådet bruker ikke sitt handlingsrom

Fylkesmannen mener Oslo Kommune har brukt feil lovanvendelse for å fjerne lysreklametårnene, og byrådet famler videre. Som aksjonen Stans.no har påpekt, og som advokatfirmaet Haavind Vislie dokumenterer i sin uttallelse av 13. desember 2007, har Byrådet et betydelig handlingsrom som de ikke benytter:

Den kommersielle graffitti

Bystyret har hatt til behandling spørsmålet om leiekontrakt mellom Oslo kommune og Hausmania, og med mye offentlig oppmerksomhet, særlig om graffitti. I denne byen er slik at vi i praksis har full-toleranse for grafitti. Bare du er godt midlet, og selger kommersielle produkter, kan du kjøpe deg godt synlige plasser i bybildet, og totalt prege det meste av Oslo sentrum. Om du vil reklamere for bikini-kledde Hennes & Mauritzdamer, Coca Cola eller Mazda. Og selv om disse ofte er hengt opp uten den nødvendige tillatelse fra kommunen, tolereres denne kommersielle grafittien. Byrådet sitter relativt passivt og bivåner ulovlighetene, skriver Ivar Johansen i Østkantavisa.

Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Knut Even Lindsjørn (SV) vedrørende null-toleranse-kampanje for ulovlig oppsatt skilt og reklame

Det er påfallende det sterke engasjement byrådet har mot ungdommens tagging, sett i forhold til det totale fravær av engasjement og tiltak byrådet – og kommunen – har mot det jeg vil kalle voksensamfunnets tagging: Glorete og forsøplende reklame som dominerer deler av denne byen, og mange ganger uten noen sans for estetikk og form. En av forskjellene fra taggingen og graffittien er at denne reklame involverer sterke markedskrefter, sa jeg bl.a. i bystyret.