Byestetikk

Null-toleranse mot ulovlig oppsatt reklame

Oslo har allerede null-toleranse mot tagging, en politikk skapt av det borgerlige byrådet og som SV har vært svært skeptisk til. Nå vil SV's Ivar Johansen og Knut Even Lindsjørn ha slutt på voksensamfunnets "tagging": ulovlige oppsatte skilt og reklame og estetisk forurensing fra kommersielle aktører. Stygge og ulovlig oppsatte skilt og reklamer er et stort problem i bysentrum.

Samtidig foreslås det innførert en forenklet saksbehandling både for kommunen og søker; dersom kommunen etter at søknad er innsendt – og skriftlig bekreftet mottatt - ikke har gitt innsigelser innen 4 uker anses søknaden automatisk for innvilget  – Dette er et fantastisk forslag. Er det noe vi har ventet på er det en forenklet søknadsprosess, sier administrerende direktør Toivo Møller Pettersen i Clear Channel Norway, den største aktøren i bransjen.


Les forslaget

Les Dagbladet om temaet

Tilbyr å pusse opp skoletoaletter mot reklameplass på doveggen

Reklamefirmaet Clear Channel tilbyr seg å betale oppussing av toalettene på Oslo-skoler. Det eneste de krever tilbake er å få sette opp reklame på skolebygningene. Slitne toaletter med nesten uholdbare sanitærforhold har lenge vært et problem på flere skoler i hovedstaden. Da Aftenposten Aften satte fokus på problemet i februar, sa hovedverneombud ved Oslo-skolen, Knut Myhrer, at det er ille at barn holder seg hele dagen fordi sanitærforholdene er dårlige. Dette vil Toivo Møller Pettersen, administrerende direktør i Clear Channel gjøre noe med, og tilbyr Oslo-skolene penger til oppussing mot at reklamefirmaet hans får lov til å sette opp reklame på skolebygningene. I sitt brev til byrådsavdelingen for kultur og utdanning skriver han at en rekke skoler har betydelig potensial for utplassering av reklame rettet mot forbrukere på veien.

Les mer i Aftenposten

Forsøpler fasadene

- Forbudt reklame voldtar Oslo, hevder arkitekt Morten Kerr. Vi tok en runde i hovedstaden for å finne grelle eksempler - og vi trengte ikke lete lenge. - Forretningene tror det gjelder å skrike høyest og bruke mest mulig grelle farger. Mellom 70 og 90 prosent av reklameskilt for forretningsvirksomhet og annet i Oslo og omegn er ulovlig oppsatt. Sivilarkitekt Morten Kerr mener det syndes hemningsløst. Bare ti prosent søker om tillatelse.


Les mer i Dagbladet

Hafslunds nedstigningstårn: Byrådet bruker ikke sitt handlingsrom

Fylkesmannen mener Oslo Kommune har brukt feil lovanvendelse for å fjerne lysreklametårnene, og byrådet famler videre. Som aksjonen Stans.no har påpekt, og som advokatfirmaet Haavind Vislie dokumenterer i sin uttallelse av 13. desember 2007, har Byrådet et betydelig handlingsrom som de ikke benytter:

Den kommersielle graffitti

Bystyret har hatt til behandling spørsmålet om leiekontrakt mellom Oslo kommune og Hausmania, og med mye offentlig oppmerksomhet, særlig om graffitti. I denne byen er slik at vi i praksis har full-toleranse for grafitti. Bare du er godt midlet, og selger kommersielle produkter, kan du kjøpe deg godt synlige plasser i bybildet, og totalt prege det meste av Oslo sentrum. Om du vil reklamere for bikini-kledde Hennes & Mauritzdamer, Coca Cola eller Mazda. Og selv om disse ofte er hengt opp uten den nødvendige tillatelse fra kommunen, tolereres denne kommersielle grafittien. Byrådet sitter relativt passivt og bivåner ulovlighetene, skriver Ivar Johansen i Østkantavisa.

Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Knut Even Lindsjørn (SV) vedrørende null-toleranse-kampanje for ulovlig oppsatt skilt og reklame

Det er påfallende det sterke engasjement byrådet har mot ungdommens tagging, sett i forhold til det totale fravær av engasjement og tiltak byrådet – og kommunen – har mot det jeg vil kalle voksensamfunnets tagging: Glorete og forsøplende reklame som dominerer deler av denne byen, og mange ganger uten noen sans for estetikk og form. En av forskjellene fra taggingen og graffittien er at denne reklame involverer sterke markedskrefter, sa jeg bl.a. i bystyret.