Byestetikk

De blinde aksjonerer mot løsfotreklame

De blinde aksjonerer mot løsfotreklameLørdag 10. mai gjennomførte Trafikketaten i Oslo kommune i samarbeid med Norges Blindeforbund Oslo en felles aksjon mot ulovlig oppsatt løsfot reklame og andre hindringer på fortau for myke trafikanter i byens sentrale forretningsstrøk. Aksjonen startet fra Sporveisgata 10, og tok for seg området Bogstadveien/Hegdehausveien og Theresesgate.  

Bedre fremkommelighet på fortau for blinde og svaksynte og andre grupper er fokus når Trafikketaten og Norges Blindeforbund lørdag satte søkelys på virksomheter som ikke viser hensyn og benytter fortau til blant annet løsfotreklame og kafévirksomhet! I 2004 overtok Trafikketaten ansvaret for den delen av politivedtekten som omhandler reguleringen av reklameskilt og fri bredde på fortau, ordningen er foreløpig innført som en midlertidig prøveordning.

Hensikten med lørdagens aksjon var blant annet å påpeke overfor Næringslivet og andre grunneiere viktigheten av at man overholder de bestemmelser som finnes og sanksjonere evt lovbrudd! Dette er et viktig tiltak i etatens og Oslo kommunes arbeid for å fremme universell utforming og gjøre byen tilgjengelig for alle.

I dag er det flere hindringer som møter blinde og svaksynte enn før. Trafikkbildet er mindre forutsigbart. Nøyaktig planlegging av reiseruten for å komme seg av gårde på egen hånd har blitt vanskeligere fordi alt forandrer seg hele tiden. Et stativ der, en plakat her som ikke var der før. Møte med en stol på det som viser seg å være en liten Kafé, gjør turen til en risikosport svaksynte gjerne kunne vært foruten. Dette fører til at det nå er meget vanskeligere å orientere seg i bybildet enn tidligere og Norges Blindeforbund har mange eksempler som viser at synshemmede i langt større grad er avhengig av spesial transport fremfor ordinær kollektivtransport enn tilfellet var bare for noen få år siden. 

En undersøkelse lagt frem 29. april gjennomført på vegne av Norges Blindeforbund av Synnnovate viser dessuten at dette at hindringer i gangarealet er et generelt problem for hele befolkningen. Undersøkelsen dokumenterte blant annet at: 23% av befolkningen i Oslo opplevde uhell som følge av hindringer i gata.
   
Informasjonskonsulent i NBF Oslo Dag Ommundsen er som andre opptatt av det positive ved en levende og pulserende by med masse mennesker, men mener at det er mulig å vise mer hensyn, og ofte skal det lite til. Synshemmede opplever daglig skader som følge av løse gjenstander i gatebildet!  Det fins regler for slikt, sier Vigdis Johannsen, fagkonsulent for miljø i Trafikketaten. Bl.a. skal det være søkt om tillatelse til leie av fortausareal. Det kan leies ut fortausareale der hvor fortauet er minst 3, 5 m bredt, og det skal være igjen minst 2,0 m fri bredde til de myke trafikantene.Det er bydelene som administrerer utleie av fortau til næringsvirksomhet og Johansen tror en tettere oppfølging vil bedre forholdene betraktelig.

Les undersøkelsen:Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold (pdf)
 

You have no rights to post comments