Byestetikk

Nei til miljøbøter til frivillige organisasjoner

Det blir noe galt når pengesterke næringsdrivende kan bekle sine bygårder med formidable reklamesegl som dekker bygården fra gateplan til tak.  Og Plan- og bygningsetaten tillater, eller lar være å slå ned på, dette. Mens den ubemidlede skoleeleven som på et byggeplassgjerde vil henge opp en håndskreven A4-plakat om at han gjerne kan sitte barnevakt blir ilagt såkalt miljøgebyr av kommunens trafikkbetjenter for forsøpling. Dette sa jeg bl.a. i gårsdagens bystyremøte. Et enstemmig bystyret sluttet seg til mitt forslag om at kommunen ikke skal ilegge slike gebyrer til ikke-kommersielle organisasjoner/aktører før alternative oppslagsmuligheter er på plass.


Oslo bystyre  28. jan. 2009
Ivar Johansen, SV

Sak 14 Evaluering av forsøksordning med kommunal håndhevelse av politivedtekt for Oslo – Aktiv bekjempelse av forsøpling

Ordfører;

Dette er en god sak.

Forsøket med at parkeringsvaktene håndhever politivedtektenes regler vedrørende forsøpling, ved å ilegge miljøgebyrer, har gitt oss en noe renere by. Og det er bra, selv om dette naturligvis ikke er det tiltaket alene som fører til at Oslo sentrum framstår som mange andre europeiske storbyer. Det er påfallende hvor forsøplet Oslo framstår når vi besøker andre byer i Norden og Europa for øvrig. Så her er det nok av utfordringer og uløste oppgaver. Den kommende skilt- og reklameplanen kan være et tiltak på veien.

En del av forsøplingen i byen skjer med godkjennelse, aktiv eller passiv, fra kommunens side. Mye har vært sagt om Clear Channels reklamemontere som blant annet sperrer fortauer, og som gir blinde og svaksynte svært ubehaglige opplevelser. Og ikke minst Hafslund sine reklametårn.

Det blir noe galt når pengesterke næringsdrivende kan bekle sine bygårder med formidable reklamesegl som dekker bygården fra gateplan til tak.  Og Plan- og bygningsetaten tillater, eller lar være å slå ned på, dette. Mens den ubemidlede skoleeleven som på et byggeplassgjerde vil henge opp en håndskreven A4-plakat om at han gjerne kan sitte barnevakt blir ilagt såkalt miljøgebyr av kommunens trafikkbetjenter for forsøpling.

Dette forhold har vi fra SVs side tatt opp i finanskomiteen. I Oslo kan vi ikke ha det slik at kun pengesterke, kommersielle, interesser får nå ut med sitt budskap. Også frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner må ha arenaer for å kunngjøre sine arrangementer og tiltak. Derfor har kommunen i Clear Channel-avtalen en opsjon om montere som kan brukes til oppslag. Den bør brukes. Men ikke minst; kommunen må sørge for at det blir et betydelig antall oppslagstavler på sentrale steder i Oslo.

Fra SVs side mener vi det er urimelig å ilegge miljøgebyrer til småfiskene (for eksempel ideelle organisasjoner) mens det kommersielle Hennes & Mauritz og andre giganter kan kjøpe seg plass. Kommunen har et ansvar for at også ikke-kommersielle aktører kommer til ordet.

Det er bra at finanskomiteen i sin enstemmige innstilling støtter SVs initiativ om at det er urimelig å ilegge miljøgebyrer på informasjon fra ikke-kommersielle og ideelle aktører før alternative oppslagstavler er på plass. 

Legg til kommentar