Byestetikk

Byrådets reklametårn-tabbe er løst

Byrådets reklametårn-tabbe løses: Prislappen ble 40 millionerHafslund/JCDecauxs tillatelse til å sette opp lysreklametårn i Oslo ble gitt uten politisk behanding. Både Byrådet og Plan- og Bygningsetaten burde forstå at en slik endring av bybildet må behandles politisk før tillatelse kan gis. Tårnene er altfor store, lyser for mye, og gjør Oslo til et mindre trivelig sted — særlig sett i sammenheng med all øvrig reklame som nå preger bybildet.  Bystyret vedtok derfor 26. okt. 2005 at "Byråden bes fortsette dialogen med Hafslund med formål å få fjernet reklamen på nedstingstårn samt redusere høyden til det minimale i forhold til bruken samt estetiske forhold på tårnene."

Byrådet har nå framforhandlet en forliksavtale med Hafslund Nett AS og JCDecaux Norge AS som løser saken, men til en høy kostnad: Kommunen kjøper nedstigningstårnene og gatebelysning for 40 millioner kroner, og tårnene vil være reklamefrie ved utgangen av neste år. Bystyrets finanskomite godkjente forliksavtalen i et lukket møte i ettermiddag. Les mer under.


Les nettsidene til kampanjen Stans!no
Les byrådsaken om forliket (pdf-dokument, hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin, og hent den opp derfra.)
Les hos NRK Østlandssendingen

Dette er finanskomiteens merknader i samband med at avtalen ble godkjent:

Komiteen vil støtte innstillingen om inngåelse av forliksavtale med Hafslund Nett AS om fjerning av alle nedstigningstårn med reklame på kommunal grunn i Oslo samt overtagelse av gatebelysningen på kommunale veier i Oslo kommune.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og V konstaterer at det nå er fremforhandlet en forliksavtale mellom Oslo kommune og Hafslund Nett AS om eierskapet til gatebelysningen i Oslo og om Hafslunds avtale med JCDecaux Norge AS (JCD) om reklamefinansierte reklametårn. Disse medlemmer viser til at det har vært gjort mange forsøk tidligere for å fjerne de reklamefinansierte nedstigningstårnene uten at dette har ført fram.

Nedstigningstårn

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og V vil peke på at bystyrets vedtak om fjerning av reklametårnene blir gjennomført som et resultat av dette forliket. Disse medlemmer er samtidig sterkt kritiske til at kommunen i sin tid ga tillatelse til reklamefinansierte nedstigningstårn uten at dette på forhånd hadde vært politisk behandlet. Det var svært uheldig at kommunen la til rette for privatrettslige avtaler der tilgang til reklame i det offentlige rom ble brukt som betalingsmiddel for alminnelig vedlikehold eller andre tjenester byens befolkning ikke har direkte interesse av.

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV merker seg at byrådet var informert om initiativet for å sette opp reklamefinansierte nedstigningstårn allerede i 2001. Byrådet var også delaktige i beslutningen som gjorde at 18 fellesetatlige nedstingningstårn også ble omfattet av reklameavtalen. Dette skjedde blant annet gjennom møter i Hovedstadsaksjonen, der byrådsleder Erling Lae og byråd for byutvikling deltok. Disse medlemmer mener det er lett å fastslå at byrådet var kjent med at kommunen inngikk avtaler om reklamefinansierte reklametårn, uten at dette var forankret i vedtak i bystyret. På det tidspunktet bystyret ble kjent med avtalen, viste det seg å være vanskelig å gjøre noe for å oppheve avtalen.
 
Komiteens mindretall,  medlemmene fra A og SV, anser at det isolert sett ikke er opplagt at det er i kommunens interesse å kjøpe tilbake nedstigningstårn, men en slik forliksavtale har tvunget seg fram som en konsekvens av Byrådets håndtering av saken.  Kommunen er derfor blitt påført vesentlige kostnader som  et resultat av sviktende administrativ og politisk ledelse.

Gatebelysning

Komiteens flertall, medlemmene fra A, Høyre, SV og V er tilfredse med at kommunen overtar eiendomsretten til gatebelysningen, som har en betydelig bruksverdi for byen. Overtagelsen innebærer at verbalvedtaket (S34) fra budsjettbehandling for 2008 blir gjennomført, noe som sikrer kommunalt eierskap og styring av gatebelysningen. Samtidig åpner dette for kostnadseffektive vedlikeholdsavtaler gjennom bruk av konkurranseutsetting og anbud. Målet må være bedre vedlikehold, økt stabilitet, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og positive ENØK-effekter.
 
Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og V mener det nå er viktig å sørge for at de reklamefinansierte reklametårnene blir fjernet, og vil på den bakgrunn støtte forliksavtalen.

Kommentarer   

#1 Halvor Kolsrud 05-10-2009 22:44
Kjempemessig!
#2 Peder Aas 05-10-2009 22:54
Men da sitter vel skattebetalerne som vanlig igjen med svarteper? 40 millioner rett i lomma på storkapitalen. Dog enig at det skal bli deilig å bli reklamedritten som estetisk langt nær når opp til graffitikunstne res verker som byrådet bruker millioner på å fjerne.
#3 Harald Steinsrud 05-10-2009 22:59
Men hvor mye kostet det borgerlige byrådet oss denne gangen ved sine tabber da?
#4 Ivar J 05-10-2009 23:01
Til Peder og Harald: som jeg sa til NRK Østlandssending en tidligere i kveld: deler av regningen burde vært sendt til daværende Høyre-byråd Grete Horntvedt personlig.
#5 Maja Arnestad 05-10-2009 23:14
Vil tårnene også bli mindre og uten lys, slik det opprinnelige vedtaket la opp til?
#6 Ivar J 05-10-2009 23:15
Maja: Bystyrets vedtak gjelder jo, og byrådet må nå komme tilbake til bystyret på hvordan dette skal effektueres, nå som tårnene eies av kommunen.
#7 Signe Ekeland Valvatne 05-10-2009 23:16
Dei lysreklametårna var heilt forferdelig dominerande. Godt det blir orden på det no!
#8 Billakkspesialisten 06-10-2009 00:16
Tårna er en pryd for nabolaget , det lyser godt opp mørke folk i området!!!
#9 Tage Wester 06-10-2009 07:38
Fantastisk gode nyheter om nedstigningstår nene!
#10 Joe Siri Ekgren 06-10-2009 07:40
Jeg tror www.stans.no og de utrettelige menneskene rundt Haakon Wium Lie fortjener en honnør. stans.no og Skarpsno vel m.fl. var i ferd med å ta rettslige skritt. "Vi tror presset fra en forestående rettssak har vært avgjørende for å få til en avtale; rettsaken ville avdekket sjokkerende saksbehandling i Oslo kommune, skammelige nabovarsler fra JCDecaux, og et Hafslund som betrakter byens fortau som sin private eiendom."
#11 Tore 06-10-2009 10:09
Istede for å tjene penger på dette må kommunen ut med 40 mill. Smart!
#12 Èn 06-10-2009 20:18
Skjønner ikke at folk bryr seg om disse tårna en gang. De lyste fint opp, og var hvertfall ikke kjedelige slik de blir nå. Og kosta hvertfall ikke mange millioner for kommunen. Nå blir vel strømmen dyrere også, nå som hafslund mister en inntektskilde. "Tårnene er altfor store, lyser for mye, og gjør Oslo til et mindre trivelig sted bo", hvis du synes det har du for lite å tenkte på as.

You have no rights to post comments