Byestetikk

Hafslunds nedstigningstårn: Byrådet bruker ikke sitt handlingsrom

Fylkesmannen mener Oslo Kommune har brukt feil lovanvendelse for å fjerne lysreklametårnene, og byrådet famler videre. Som aksjonen Stans.no har påpekt, og som advokatfirmaet Haavind Vislie dokumenterer i sin uttallelse av 13. desember 2007, har Byrådet et betydelig handlingsrom som de ikke benytter:


a) JCDecaux har aldri fått tillatelse til å ha lys i tårnene. En kan ganske enkelt pålegge dem å slå av lyset. Det løser ikke hele tårnproblemet, men gjør det litt vanskeligere for JCDecaux å profitere på tårnene.
b) Innføre reklameskatt. Ved å skattlegge utendørsreklame på offentlig grunn tilsvarende reklameinntektene vil man effektivt kunne fjerne skjemmende reklame i fellesrom. c) Pålegge Hafslund å bytte ut nedstigningstårn med kumlokk. Andre byer klarer seg fint uten tårn. Men verneverdige gamle tårn bør fortsatt få stå.
d) Frede gamle tårn. JCDecaux sitter med 20 rammetillatelser som de ikke har brukt. Flere av disse gjelder gamle verneverdige støpejernstårn. Disse bør snarest fredes for å unngå flere reklametårn.
e) Pålegge Plan- og Bygningsetaten å realitetsbehandle all skriftlige klager. Etaten fikk hundrevis av skriftlige klager da tårnene ble satt opp i 2005. Ingen av klagene er realitetsbehandlet. Ved å realitetsbehandle klagene kan man omgjøre mange av byggetillatelsene.
Les byrådens notat til bystyret av 20. des. 2007
Les uttalelsen fra advokatfirmaet Haavind Vislie av 13. des. 2007

You have no rights to post comments