Byestetikk

Null-toleranse mot ulovlig oppsatt reklame

Oslo har allerede null-toleranse mot tagging, en politikk skapt av det borgerlige byrådet og som SV har vært svært skeptisk til. Nå vil SV's Ivar Johansen og Knut Even Lindsjørn ha slutt på voksensamfunnets "tagging": ulovlige oppsatte skilt og reklame og estetisk forurensing fra kommersielle aktører. Stygge og ulovlig oppsatte skilt og reklamer er et stort problem i bysentrum.

Samtidig foreslås det innførert en forenklet saksbehandling både for kommunen og søker; dersom kommunen etter at søknad er innsendt – og skriftlig bekreftet mottatt - ikke har gitt innsigelser innen 4 uker anses søknaden automatisk for innvilget  – Dette er et fantastisk forslag. Er det noe vi har ventet på er det en forenklet søknadsprosess, sier administrerende direktør Toivo Møller Pettersen i Clear Channel Norway, den største aktøren i bransjen.


Les forslaget

Les Dagbladet om temaet

Legg til kommentar